ธปท.แจ้งธนาคารพาณิชย์เฝ้าระวังผู้ก่อกวนทางอินเทอร์เน็ต

วันที่ 29 ต.ค. 2558 เวลา 12:11 น.
ธปท.แจ้งธนาคารพาณิชย์เฝ้าระวังผู้ก่อกวนทางอินเทอร์เน็ต
ธปท.แจ้งธนาคารพาณิชย์เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมการรับมือ หลังผู้ไม่ประสงค์ดีส่งอีเมลประกาศก่อกวนช่องทางออนไลน์

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวว่า ธนาคารพาณิชย์บางแห่งได้รับ อีเมลจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากต่างประเทศระบุว่าจะก่อกวนช่องทางเครือข่ายของธนาคารที่จะทำให้ช่องทางการให้บริการออนไลน์เต็ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารนั้น

ธปท.ขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมา ธปท. และธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า รวมถึงให้ระบบมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การก่อกวนช่องทางอินเทอร์เน็ตจากผู้ไม่ประสงค์ดีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งกรณีนี้ธปท.ได้รับรายงานจากธนาคารพาณิชย์มาโดยต่อเนื่อง และได้แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้กำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจัดให้มีมาตรการรองรับจากกรณีข้างต้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของธนาคาร