คลังคาดเศรษฐกิจปีนี้โต 2.8%

วันที่ 28 ต.ค. 2558 เวลา 16:58 น.
คลังคาดเศรษฐกิจปีนี้โต 2.8%
สศค.ประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดปีนี้โต 2.8% ขณะที่ปี59โต 3.8% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ประมาณการเศรษฐกิจไทยล่าสุดของ สศค.เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ 2.8% มีช่วงคาดการณ์ที่ 2.6 – 3.1% ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 0.9%

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ที่ 3.8% มีช่วงคาดการณ์ที่ 3.3 – 4.3% โดยได้รับแรงส่งของการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และโครงการรถไฟรางคู่ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้

นอกจากนี้ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มขยายตัวดีขึ้นประกอบกับค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าคาดว่าจะส่งผลดีต่อปริมาณคำสั่งซื้อสินค้าส่งออก ด้านการส่งออกบริการยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า อาจทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ส่งผลให้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมเพิ่มความระมัดระวังการใช้จ่ายและกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนได้