ไทยพาณิชย์ผุดRMFลุยนอก

วันที่ 27 ต.ค. 2558 เวลา 21:58 น.
ไทยพาณิชย์ผุดRMFลุยนอก
บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองทุน RMF ต่างประเทศ 3 กองรวดมองหุ้น 3 กลุ่มอนาคตดี

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) พร้อมกัน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มูลค่ากองทุนละ 5,000 ล้านบาท เสนอขายครั้งแรกวันที่ 27 ต.ค.-2 พ.ย. 2558 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท  

“ทั้งสามกองมีรูปแบบการลงทุนเหมือนกับกองหุ้นยุโรป หุ้นญี่ปุ่น และหุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ที่บริษัทออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและยังเล็งเห็นปัจจัยบวกในตลาดหุ้นทั้งสามกลุ่ม จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ” นายสมิทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนทั้งสามกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนในกองทุนหลัก iShares STOXX Europe 600 (DE) ในสกุลเงินยูโร ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 3.01% 3 ปี อยู่ที่ 27.74% และย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 29.39% กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนใน Nikkei 225 Exchange Traded Fund ในสกุลเงินเยน ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 6.22% 3 ปี อยู่ที่ 95.70% และย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 91.49%

ส่วนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนใน Janus Global Life Sciences Fund ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 7.38% 3 ปี อยู่ที่ 116.75% และย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 188.01%

“หุ้นยุโรปลงเป็นโอกาสเข้าลงทุน นักวิเคราะห์คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซนฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นในระยะสั้นอาจยังผันผวนสูง เนื่องจากเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับจีนมาก การชะลอตัวของจีนจึงส่งผลลบต่อหุ้นญี่ปุ่น แต่น่าจะเร่งให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น ส่วนหุ้นเฮลท์แคร์น่าสนใจลงทุนระยะยาวจากผู้สูงอายุทั่วโลกแนวโน้มสูง”นายสมิทธ์ กล่าว