ทริกเกอร์ฟันด์หุ้นจีนติดลบ19%

วันที่ 12 ต.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ทริกเกอร์ฟันด์หุ้นจีนติดลบ19%
ทริกเกอร์ฟันด์หุ้นจีนสาหัสผลตอบแทนติดลบเฉลี่ย 19.24% หุ้นไทยขาดทุนเฉลี่ย 11%

นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงแรงในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนในหุ้นจีนมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ 19.24% สูงสุดในบรรดาทริกเกอร์ฟันด์

สำหรับกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีผลตอบแทนติดลบสูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 ได้แก่ กองทุนเปิดทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8%#20 ติดลบ 32.53% อันดับสอง กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21 ติดลบ 32.52% อันดับสาม กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19 ติดลบ 32.44% อันดับสี่ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 ติดลบ 28.71% อันดับห้า กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า แวลู 5/3 ฟันด์ ติดลบ 28.66%

นอกจากนี้ อันดับที่ 6-10 ก็ลงทุนหุ้นจีนถึง 4 กองและอีกกองลงทุนตลาดหุ้นอาเซียน ดังนั้นกว่าที่ทริกเกอร์ฟันด์จะทำผลตอบแทนได้ตามเป้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ 5-8% เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก

นายกิตติคุณ กล่าวว่า สำหรับกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนหุ้นไทย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 มีผลตอบแทนติดลบสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณ ไอเอฟซีจี 1 ฟันด์ ติดลบ 30.18% รองลงมา กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 ติดลบ 17.72% อันดับสาม กองทุนเปิดวรรณ สปอท 5/4 ฟันด์ ติดลบ 13.75% อันดับสี่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ติดลบ 13.63% อันดับห้า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ บี ติดลบ 13.51% ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยช่วงเดียวกันติดลบ 9.92%

นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ กล่าวว่า แม้ทริกเกอร์ฟันด์ยังทำผลตอบแทนไม่ถึงเป้า แต่หลายกองยังไม่ครบอายุ หากตลาดพลิกฟื้นขึ้นก็มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ อย่างไรก็ตามมองว่าทริกเกอร์ฟันด์จะอยู่คู่กับอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยต่อไป แม้จะมีบางแนวคิดที่ไม่สนับสนุนกองทุนนี้ แต่ยังมีนักลงทุนที่ชอบ เพราะกำหนดผลตอบแทนชัดเจน

“ทริกเกอร์ฟันด์เหมาะกับตลาดหุ้นผันผวนแคบๆ เราจึงออกกองทุนเพื่อหากำไรให้นักลงทุน หากหุ้นขาขึ้นเราไม่ออก แต่จะแนะนำให้ลงทุนในกองทุนเปิด” นายวิน กล่าว

ด้าน บลจ.ทิสโก้ ล่าสุดทริกเกอร์ฟันด์ถึงเป้าหมาย 2 กอง โดยเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2558 กองทุนเปิดทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8%# 23 ถึงเป้า 8% ในเวลา 1 เดือน 7 วัน และวันที่ 8 ต.ค. 2558 กองทุนเปิดทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8%#7 ถึงเป้า 8% ในเวลา 2 เดือน 1 วัน

ทั้งนี้ ไตรมาส 3 มีกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ออกใหม่ 27 กอง รวม 9 เดือนแรกมีกองใหม่ 96 กองทุน มูลค่าเงินลงทน 3.57 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นลงทุนหุ้นต่างประเทศ 57 กอง หุ้นไทย 26 กอง และน้ำมัน 13 กอง โดยมีเพียง 25 กองที่ถึงเป้า

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต