กองบัวหลวงปัจจัย4ผลงานเด่นเหนือตลาด

วันที่ 25 ก.ย. 2558 เวลา 17:38 น.
กองบัวหลวงปัจจัย4ผลงานเด่นเหนือตลาด
บลจ.บัวหลวง เผยกองทุนบัวหลวงปัจจัย 4 ผลงานโดดเด่นเหนือตลาด พร้อมปันผล 30 ก.ย.นี้ หน่วยลงทุนละ 0.25 บาท

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Managing Director และ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง เปิดเผยว่า บลจ.บัวหลวง เตรียมจ่ายปันผลกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC)ครั้งที่ 2 จากรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 17 มี.ค.-16 ก.ย.2558  ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.25 บาท โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลไปเมื่อ 23 ก.ย.กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 ก.ย.นี้ สำหรับปัจจัยที่ทำให้กองทุน BBASIC สามารถจ่ายปันผลได้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะยากลำบากในการลงทุน สะท้อนให้เห็นหลักคิดทางการลงทุนของกองทุนบัวหลวงที่มีธีมในการลงทุนที่ชัดเจนในแต่ละกอง เฉพาะ BBASIC มุ่งลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 สำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค

“ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไร คนก็ยังต้องอยากกินดี อยู่ดี ดูดี และมีสุขภาพดีเสมอ จนทำให้ผลการดำเนินงานในรอบนี้ (17 มี.ค.-16 ก.ย.) อยู่ที่ 0.68% ในขณะที่ดัชนี SET อยู่ที่ -8.82 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เราตัดสินใจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย”นายพีรพงศ์ กล่าว

นอจากนี้ กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสะสมหรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แต่ต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นในงวดปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น

ทั้งนี้ กองทุน BBASIC จ่ายเงินปันผลหนึ่งครั้ง เมื่อ 17 ต.ค.2557 หน่วยลงทุนละ 1 บาท และ ณ วันที่ 21 ก.ย.2558 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 478.5 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน 25.5857 บาท