บลจ.บัวหลวงชี้ผู้ลงทุนตื่นตัวสนลงทุนกองทุนเพิ่ม

  • วันที่ 13 ก.ค. 2553 เวลา 14:10 น.

บลจ.บัวหลวง เผยงานตลาดนัดกองทุนรวม ยอดขายบัวหลวงทริกเกอร์ 15% ตามคาด  จำนวนผู้เยี่ยมชมบูธเพิ่มขึ้น ตอกย้ำกระแสตื่นตัวนักลงทุนสนใจออมเงินและลงทุนผ่านกองทุนรวมเพิ่ม

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการออกบูธบลจ.บัวหลวงในงาน “ตลาดนัดกองทุนรวม” หรือ “Mutual Fund Fair 2010@Siam Paragon” ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน ในระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. 2553 ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ทั้งในด้านตัวเลขจำนวนประชาชนทั่วไปและนักลงทุน ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธของบลจ.บัวหลวง ด้วยการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.บัวหลวง ทั้งกองทุนรวมเพื่อการลดภาษี ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตลอดจนกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ อย่างกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายของกองทุนบัวหลวงทริกเกอร์ 15% ที่เปิดเสนอขายภายในงานนี้ เป็นไปตามความคาดหมายที่ตั้งไว้

ภาพประกอบข่าว

ทั้งนี้ ผลของความสำเร็จจากการเข้าร่วมงานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนบริหารการเงินมากขึ้น ขณะเดียวกัน ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวในการใช้กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการออมเงินเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานที่ว่า  “เริ่มต้นเดินทางสู่ความมั่งคั่งก่อนใคร กับการลงทุนในกองทุนรวม” ด้วยปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสามารถเลือกซื้อกองทุนรวมที่เสนอขายจากบริษัทจัดการลงทุนหลายแห่งในงานเดียวกันนี้ อีกทั้งสามารถรับคำปรึกษาด้านการลงทุนในกองทุนรวม บริการคำนวณภาษีเพื่อการลงทุนในกองทุนเพื่อการลดภาษี พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษภายในงานมากมาย จากบูธของบลจ.ต่างๆ ที่เข้าร่วมออกงานและบูธของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 15% เป็นกองทุนรวมผสม ซึ่งมีจุดเด่นที่การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาการลงทุนชัดเจน โดยจะพยายามสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ถึงเป้าหมาย 15% ภายใน 24 เดือน ทั้งนี้ สามารถเลิกกองทุนได้ก่อน 24 เดือน หากสร้างผลตอบแทนได้ไม่น้อยกว่า 15% สำหรับเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อน 24 เดือน คือ 1) ราคาหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 11.65 บาท เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน และ 2) ราคามูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 11.50 บาท และ 3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารทั้งหมด

อย่างไรก็ดี การกำหนดอัตราผลตอบแทนเป้าหมายในเงื่อนไขของการเลิกกองทุนก่อนกำหนดนั้น มิได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนว่าผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนตามนั้น ในกรณีที่กองทุนอายุครบ 24 เดือน กองทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนในขณะนั้น โดยเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืน จะเป็นไปตามการบริหารกองทุนในระยะเวลา 24 เดือน ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บาทก็ได้

กองทุนดังกล่าว จึงเหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่มองเห็นโอกาสและต้องการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ที่อึดอัดกับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากที่ต่ำในปัจจุบัน ทั้งสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ ตลอดจนมีเงินเย็นเพียงพอสำหรับการลงทุน 24 เดือนได้ หรืออาจจะเป็นผู้ไม่มีเวลา ไม่มีข้อมูล หรือไม่ต้องการติดตามภาวะตลาด เพื่อจับจังหวะการซื้อขายด้วยตนเอง โดยมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่แทน

กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 15% เสนอขายครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. จนถึงวันที่ 16 ก.ค. นี้เท่านั้น โดยสามารถจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ โทร.1333 หรือ บล.บัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง โทร 0 2674 6488 กด 8

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ