บลจ.ไทยพาณิชย์เชียร์ เฮลท์แคร์โตสวนวิกฤต

วันที่ 25 ส.ค. 2558 เวลา 21:28 น.
บลจ.ไทยพาณิชย์เชียร์ เฮลท์แคร์โตสวนวิกฤต
บลจ.ไทยพาณิชย์ มั่นใจธุรกิจเฮลท์แคร์ยังแรง กำไรได้แม้วิกฤต ออกกองใหม่เน้นลงทุนระยะยาว

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า หุ้นกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ทั่วโลกยังมีการเติบโตของกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง และน่าสนใจลงทุนในระยะยาว เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

“กลุ่มเฮลท์แคร์เป็นหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ จากสถิติย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาดัชนีหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีหุ้นโลกในช่วงที่เกิดวิกฤต เช่น ในช่วงวิกฤตหนี้โซนยุโรป ในปี 2554 ดัชนี MSCI Health Care Index ให้ผลตอบแทนที่สูงถึง 9.5% ในขณะที่ดัชนี MSCI World Index ติดลบ 5.5%”นายสมิทธ์ กล่าว

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 2493 เป็น 17% ในปี 2593 ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสูงกว่ากลุ่มอื่น เฉลี่ยกว่า 3 เท่า ประกอบกับนวัตกรรมทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้บริษัทมียอดขายและบริการทางการแพทย์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25-31 ส.ค. 2558 บลจ.ไทยพาณิชย์ จะเปิดขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC) ลงทุนใน Janus Global Life Sciences Fund และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนหลักเน้นการลงทุนหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิต หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ การวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพ เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร