ธปท.ประมูลขายพันธบัตร3.26แสนล้านส.ค.นี้

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 18:34 น.
ธปท.ประมูลขายพันธบัตร3.26แสนล้านส.ค.นี้
ธปท.กำหนดออกประมูลขายพันธบัตรประจำเดือนส.ค.นี้ 3.26 แสนล้านบาท หลากหลายอายุ เริ่มประมูลวันแรก 4 ส.ค.นี้

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ออกประกาศกำหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจำเดือนส.ค.ในหลากหลายอายุพันธบัตร คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 3.26 แสนล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ รุ่น 31/91/58 วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท ประเภทอายุคงเหลือ 91 วัน ออกประมูลในวันที่ 4 ส.ค. 58 , รุ่น 31/182/58 วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท อายุคงเหลือ 182 วัน เปิดประมูลวันที่ 4 ส.ค.58 ,รุ่น 32/91/58 วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท อายุ 91 วัน เปิดประมูลวันที่ 10 ส.ค.58 ,รุ่น 32/182/58 วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท อายุคงเหลือ 182 วัน เปิดประมูลวันที่ 10 ส.ค.58 ,รุ่น 3/364/58 วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท อายุคงเหลือ 322  วัน เปิดประมูลวันที่ 10 ส.ค.58

นอกจากนี้ รุ่น 1/FRB3/2558 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท อายุคงเหลือ 2.5 ปี จะเปิดประมูลวันที่ 14 ส.ค.58 โดยรุ่นนี้จะมีการคำนวณดอกเบี้ยในวันที่ 11 ส.ค.นี้ ด้วยการใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดกรุงเทพ(ไบบอร์)อายุ 3 เดือนลบ 0.1% ,รุ่น 33/91/58 วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท อายุคงเหลือ 91 วัน เปิดปะมูลวันที่ 18 ส.ค.58 ,รุ่น 33/182/58 วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท อายุคงเหลือ 182 วัน จะเปิดประมูลวันที่ 18 ส.ค.58 , รุ่น 2/2ปี/2558 วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท อายุคงเหลือ 2 ปี จะเปิดประมูลในวันที่ 20 ส.ค.58 ,รุ่น 34/91/58 วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท อายุคงเหลือ 91 วัน จะเปิดประมูลวันที่ 25 ส.ค. 58 และรุ่น 34/182/58 วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท อายุคงเหลือ 182 วัน จะเปิดประมูลในวันที่ 25 ส.ค.58

ทั้งนี้ การกำหนดออกพันธบัตรของธปท.เป็นการดูแลสภาพคล่องในระบบตามปกติ และเพื่อกำหนดวันออกประมูลขายไม่ให้ชนกับพันธบัตรของกระทรวงการคลัง เพราะอาจทำให้เกิดการแย่งสภาพคล่องในตลาดกันเองได้ จึงได้ประกาศล่วงหน้า