"ไทยพาณิชย์" แจงซ้ำยันนโยบายรับนศ.ทุกสถาบันร่วมงาน

วันที่ 02 ก.ค. 2558 เวลา 20:09 น.
"ไทยพาณิชย์" แจงซ้ำยันนโยบายรับนศ.ทุกสถาบันร่วมงาน
ไทยพาณิชย์แจงอีกรอบ ยืนยันเปิดรับนศ.ทุกสถาบันร่วมงาน ปฏิเสธเอกสารแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยไม่ใช่ของธนาคาร

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีความผิดพลาดของประกาศรับสมัครงานที่มีการระบุชื่อมหาวิทยาลัย 14 แห่ง โดยระบุว่า ธนาคารได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พร้อมปฏิเสธว่าเอกสารที่มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่งถูกเผยแพร่บนสังคมออนไลน์ ไม่ใช่เอกสารของธนาคาร พร้อมยืนยันว่า ธนาคารให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของบัณฑิตจากทุกสถาบันโดยไม่มีการแบ่งแยกแต่อย่างใด

สำหรับเนื้อหาในเอกสารชี้แจงมีดังนี้

จากกรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทำการลงประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์จัดหางานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด (Financial Advisor Trainee) ซึ่งเป็นตำแหน่งงานเฉพาะทาง และมีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยจำนวน 14 แห่งนั้น นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขออภัยในความบกพร่องที่เกิดขึ้น และได้มีคำสั่งให้ยกเลิกและนำประกาศฯ นั้นออกจากทุกสื่อโดยทันที

ทั้งนี้ธนาคารฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลและป้องกันมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับเอกสารที่ระบุเกณฑ์การรับพนักงานใหม่ที่ได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม ที่ได้มีการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้นั้น ทางธนาคารฯ ขอยืนยันและปฏิเสธว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารของธนาคารฯ แต่อย่างใด

ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวนกว่า 22,000 คน เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากข้อมูลสถิติตั้งแต่ปี 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ธนาคารฯ ได้รับพนักงานใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 4,348 คน ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา อันเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าธนาคารฯ ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของบัณฑิตจากทุกสถาบันโดยไม่มีการแบ่งแยกแต่อย่างใด

สำหรับนโยบายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น ธนาคารฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาได้เข้าทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าฝึกฝนและเรียนรู้ระบบการทำงานจริงกับทางธนาคารฯ เป็นประจำทุกปีๆ ละหลายร้อยคน โครงการ SCB Career Roadshow กิจกรรมเดินสายประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เป็นประจำทุกภาคการศึกษาไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2557 มีการเดินสายทั้งสิ้นรวม 24 ครั้ง และปี 2558 มีแผนที่จะจัดเดินสายไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง

นอกจากนี้ยังรวมถึงการเข้าร่วม Job Fair ต่างๆ และการร่วมวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคตอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป