ดัน"สมชัย"ขึ้นปลัดคลัง

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 09:47 น.
ดัน"สมชัย"ขึ้นปลัดคลัง
คลังเตรียมโยกย้ายครั้งใหญ่ ดัน "สมชัย สัจจพงษ์" ขึ้นแท่นปลัดกระทรวงการคลัง

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า เตรียมโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังครั้งใหญ่ เนื่องจากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง จะเกษียณอายุในเดือน ก.ย.นี้ แต่ยังไม่มีการนำเสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปต่างประเทศ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่คือ นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งเป็นผู้ที่นายกฯ ไว้วางใจ และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กับ พล.อ.ประยุทธ์ ด้วย

นอกจากนี้ ยังเสนอแต่งตั้งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รักษาการที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นผู้อำนวยการ สศค. และให้นายกฤษฎา จีนะ วิจารณะ ผู้อำนวยการ สศค. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่ ว่างอยู่

แหล่งข่าวระบุว่า ผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิบดีกรมศุลกากรแทนนายสมชัย คือ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งทั้งหมดมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมที่จะนั่งในตำแหน่งนี้ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับนายกฯ จะไว้วางใจใคร

"กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดเรื่องปัญหาการคอร์รัปชั่น ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามานั่งในตำแหน่งนี้ จะมีหน้าที่มา ปราบปรามทุจริตของกรม และการ เตรียมพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปลายปีนี้" แหล่งข่าวเปิดเผย

บรรยายภาพ สมชัย สัจจพงษ์