บล.บัวหลวงตั้งบลจ.บางกอกแคปปิตอล

วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 11:00 น.
บล.บัวหลวงตั้งบลจ.บางกอกแคปปิตอล
บล.บัวหลวง ซุ่มตั้ง บลจ.บางกอกแคปปิตอล รองรับธุรกิจกองทุนขยายตัว ยันโปรดักส์ไม่ซ้ำซ้อนบลจ.บัวหลวง

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยถือหุ้น 100% เพื่อดำเนินธุรกิจการจัดการลงทุน ซึ่งให้บริการมาตั้งแต่ต้นปี 2558 และจะเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการในเดือน ก.ค.นี้

“ที่ผ่านมา บล.บัวหลวง บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว โดยมีขนาดสินทรัพย์รวมประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาท จึงยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บลจ.ขึ้นมาใหม่ เพื่อแยกธุรกิจกองทุนออกมาอยู่ภายใต้บริษัทย่อย” นายพิเชษฐ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว บลจ.บางกอกแคปปิตอล จะดำเนินธุรกิจกองทุนรวมด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกมานำเสนอนักลงทุนจะไม่ซ้ำซ้อนกับ บลจ.บัวหลวง ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพถือหุ้นใหญ่เช่นเดียวกับ บล.บัวหลวง

นายพิเชษฐ กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บลจ.บางกอกแคปปิตอล เป็นฐานลูกค้าของ บล.บัวหลวง ซึ่งการมีกองทุนรวมใหม่ๆ ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ บลจ.บางกอกแคปปิตอล มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท โดยมี นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งก่อนหน้านี้ นางเมธ์วดี เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บล.บัวหลวง

สำหรับโครงสร้างกรรมการ ประกอบด้วย นายชอง โท ประธานคณะกรรมการบริษัท นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย และนายบรรณรงค์ พิชญากร เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการ นายอุปถัมภ์ สายแสงจันทร์ และนายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ

ด้านข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ณ วันที่ 30 เม.ย. 2558 บลจ.บางกอกแคปปิตอล มีมูลค่าสินทรัพย์ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1.27 หมื่นล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 1.47% โดยมีจำนวนกองทุน 11 กอง จำนวนนายจ้าง 149 ราย และสมาชิก 4.24 หมื่นราย ขณะที่กองทุนส่วนบุคคลมีมูลค่าสินทรัพย์ 9,579.79 ล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาดที่ 1.74% โดยได้รับโอนสินทรัพย์ทั้งสองธุรกิจมาจาก บล.บัวหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558