ธปท.เผยไตรมาสแรกแบงก์ยังกำไร5.25หมื่นล้าน

  • วันที่ 14 พ.ค. 2558 เวลา 16:01 น.

ธปท.เผยไตรมาสแรกแบงก์ยังกำไร5.25หมื่นล้าน

ธปท.เผยผลดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาแรก สินเชื่อลดเหลือโตแค่ 4.3% แต่ยังมีกำไรสุทธิถึง 5.25 หมื่นล้านบาท

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ผลการดำเนินของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2558 ที่ผ่านมา สินเชื่อโดยรวมมียอดคงค้างที่ 11.25 ล้านล้านบาทคิดเป็นการขยายตัวชะลอลงเหลือเพียง 4.3% จากไตรมาสก่อนหน้าที่ 5% หรือมียอดสินเชื่อค้างที่ 11.24 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 3.41 ล้านล้านบาทคิดเป็นการขยายตัว 1% จากการที่บริษัทขนาดใหญ่หันไประดมทุนผ่านการออกตราสารแทนการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ส่วนสินเชื่อเอสเอ็มอีมียอดคงค้าง 4.32 ล้านล้านบาทหรือขยายตัว 4.5% และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมียอดคงค้าง 3.53 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 7.6% โดยขยายตัวในสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดี คุณภาพสินเชื่อยังด้อยลง โดยมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)เพิ่มขึ้น จาก 2.15% ในไตรมาสก่อนเป็น 2.29% โดยเอ็นพีแอลเพิ่มจากสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อเพื่อการบริโภค สอดคล้องกับสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) หรือสินเชื่อที่ผิดนัด 1 เดือนแต่ยังไม่ถึง 3 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 3.66 แสนล้านบาท ในสินเชื่อหลายประเภท ทำให้สัดส่วน SM ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น จาก 2.61 % เป็น 2.81% แต่ระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นไม่กระทบธนาคารพาณิชย์เพราะมีการกันสำรองที่สูงถึง 165.9%  แต่ธนาคารก็มีการบริหารหนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ทั้งนี้  ในไตรมาส 1 ปีนี้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีกำไรสุทธิ 5.25 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งกำไรจากการตีราคาตราสารทางการเงิน และการขายตราสารหนี้ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง ส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก(NIM)ลดลง จาก 2.61% ในไตรมาสก่อหน้า เหลือ 2.54%

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ