กรณ์ขอสัมภาษณ์ผู้ว่าธปท.ใหม่รอบสอง

วันที่ 21 มิ.ย. 2553 เวลา 15:45 น.
นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เผย ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่า (ธปท.) ได้เสนอชื่อผู้ว่า ธปท. คนใหม่ให้รับทราบแล้วตั้งแต่เมื่อ 18 มิ.ย. 2553 ที่ผ่านมา ส่วนมีการเสนอรายชื่อผู้ว่า ธปท. มาให้พิจารณา 2 คน หรือ 3 คน ไม่สามารถเปิดเผยได้

"ด้วยความหนักใจ เนื่องจากผู้สมัครทั้ง 4 ท่าน เป็นคนที่เหมาะสมกับผู้ว่า ธปท. ทั้งนั้น ทางคณะกรรมการสรรหาก็หนักใจ ผู้สมัครทุกท่านเป็นผู้ใหญ่ จึงไม่จำเป็นต้องจัดคะแนนว่าใครได้กี่คะแนน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับทุกคนที่อาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้ว่า ธปท. คนใหม่ ตอนนี้ก็ขอให้รอว่าผมจะเสนอชื่อใครให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณา ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งไม่เกิน 1 เดือน เพราะจากการอ่านรายงานการสรรหายังมีประเด็นคำถามที่จะถามผู้สมัคร โดยจะมีการติดต่อสอบถามเป็นรายคนต่อไป เพื่อให้ได้ขยายความแนวคิดของแต่ละคน" นายกรณ์ กล่าว

นายกรณ์ กล่าวว่า คำถามที่จะสอบถามเพิ่มเติมเป็นเรื่องสำคัญของการทำหน้าที่ผู้ว่า ธปท. ใน 4-5 ปี ข้างหน้า เช่น แนวคิดหรือวิสัยทัศน์ที่มีต่อโครงสร้างของ ธปท. เพราะช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามีวิกฤตสถาบันการเงินเกิดขึ้นในไทย และปี 2550 และ 2551 ที่ผ่านมาก็มีวิกฤตสถาบันการเงินที่ประเทศตะวันตก แต่ละประเทศก็มีโครงสร้างในการกำกับดูที่ต่างกัน บางประเทศแยกบทบาทระหว่างการดูแลนโยบายการเงิน กับการกำกับสถาบันการเงิน หรือ อย่างประเทศไทย ก็มีการร่วม 2 ภารกิจไว้รวมกัน ผมจึงอยากทราบว่าแต่ละท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

นอกจากนี้ยังอยากทราบว่าแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 2 ที่ ครม. อนมัติไปแล้ว ว่า แต่ ละท่านมีทัศนคติอย่างไร มีประเด็นไหนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือยากเสริมจากแผนที่ยกร่างขึ้นมาร่วมกันระหว่าง ธปท. กับ คลัง

ก่อนหน้านี้นายกรณ์ ได้ให้ความเห็นถึงผู้สมัครทั้ง 4 ท่าน กรณีนายพิสิฐ ลี้อาธรรม ที่เคยเป็น รมช.คลัง ก็สามารถประสานงาน และมีความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของกระทรวงการคลังได้ดี

ขณะที่นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ธปท. ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคมากเป็นพิเศษ แล้วก็ยังมีความคุ้นเคยและน่าจะเป็นที่ยอมรับของคนใน ธปท. รวมถึงที่ผ่านมาก็ประสานงานกับกระทรวงการคลังได้ดี

สำหรับนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็เป็นลูกหม้อ ธปท. และยังมีประสบการณ์ดูแลตลาดทุน จึงสามารถมีความเข้าใจทั้งตลาด เงิน ตลาดทุน ซึ่งก็เป็นอีกมิติที่มีความสำคัญ ที่ผ่านมาได้ยืนยันมาตลอดว่า สาเหตุที่ ธปท. ตัดสินใจผิดพลาดหลายๆ ครั้งในอดีต เนื่องจากหลายๆ ครั้งก็เป็นเพราะมีความรู้ด้านตลาดทุนน้อยเกิน ไป

นายกรณ์ กล่าวว่า สำหรับนายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ก็มีคุณสมบัติเหมือน นายธีระชัยในแง่มุมที่ผ่านการทำงานทั้งที่ ธปท. และที่ ก.ล.ต.มาแล้วเช่นกัน แถมยังมีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน ซึ่งก็จะมีความรู้ความเข้าใจตรงนั้นด้วย