MFCปลื้มกองทุน M-BTคว้ารางวัลเยี่ยม5ปี

วันที่ 17 มิ.ย. 2553 เวลา 15:19 น.
บลจ. เอ็มเอฟซีเฮ! กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ คว้ารางวัลกองทุนผสมที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในระยะเวลา 5 ปี พ่วงรางวัลประเภทกลุ่มกองทุนผสมยอดเยี่ยมระยะเวลา 3 ปี  นายพิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี  กล่าวว่า การที่กองทุนเปิด     เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MFC-BT Income Growth Fund หรือ M-BT) สามารถบริหารจนได้รับรางวัล กองทุนผสมที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในระยะเวลา 5 ปี (Best Flexible Fund Over Five Years) นอกจากนี้เอ็มเอฟซียังได้รับรางวัลประเภทกลุ่มกองทุนผสมยอดเยี่ยมภายในระยะเวลา 3 ปี จาก The Post – Lipper Thailand Fund Awards 2010 ซึ่งเป็นรางวัลจากความร่วมมือระหว่างลิปเปอร์ บริษัทในเครือของสำนักข่าวรอยเตอร์ส ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านข้อมูลข่าวสารกองทุนระดับโลก และบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง  กองทุนเปิด M-BT มีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ชนะเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนทุกช่วงเวลา โดย ณ วันที่ 27 พ.ค.2553 กองทุนเปิด M-BT มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 3.51% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 1.95% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 8.74% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 5.67% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 36.67% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 17.53% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 20.08% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 4.41% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 99.14% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 25.61%

นอกจากนี้ กองทุนเปิด M-BT ยังมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว 5 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 160 ล้านบาท

สำหรับจุดเด่นของกองทุนนี้ นายพิชิต กล่าวว่า กองทุนเปิด M-BT เป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นสามารถลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยเน้นลงทุนในหุ้นคุณค่าหรือ Value Stock ซึ่งเป็นหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าค่า (Value) ของผลประกอบการและสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งหุ้นกลุ่มนี้มักให้ผลตอบแทนที่ดี มั่นคง เพราะมีปัจจัยรองรับที่แข็งแกร่งแม้ในสภาวการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่ดี และเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตของมูลค่าหน่วยลงทุน และเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิและหรือกำไรสะสมของกองทุน

ทั้งนี้ รางวัล The Post – Lipper Thailand Fund Awards มีการจัดอันดับกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดตามรอบระยะเวลา 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ โดยแบ่งตามประเภทของการลงทุน คือ กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนแบบผสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงต่างๆ ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอของกองทุน และการดำรงของเงินต้นของการลงทุนที่ไม่สูญหาย

นอกจากการบริหารกองทุนจนได้รับรางวัล The Post – Lipper Thailand Fund Awards 2010 แล้ว บลจ.เอ็มเอฟซี ยังได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมประจำปี 2009 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) จากการบริหารกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) ในงาน Morningstar Fund Awards Thailand 2009 ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่มอบโดยบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ โดยรางวัลดังกล่าววัดจากผลการดำเนินงานในปี 2552

นายพิชิต กล่าวว่า การได้รับรางวัลทั้ง 2 รางวัลจาก 2 สถาบันที่มีชื่อเสียงดังกล่าวซึ่งมีหลักเกณฑ์สากลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น ถือเป็นการพิสูจน์ผลงานของ บลจ.เอ็มเอฟซี ถึงความสามารถในการวางแผนและบริหารการลงทุน ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็น “มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ” เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งการเน้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า (Customer Centric) เป็นสำคัญ