ดึงบริษัทกลางแก้เกม สินไหมประกันพรบ.

วันที่ 25 ก.ย. 2552 เวลา 12:25 น.
โพสต์ทูเดย์ — ประกันภัยอยู่ไม่เป็นสุข โดนกดดันหนัก บริหารงานแย่ เปิดทางบริษัทกลางฯ เคลมภายใน 7 วัน

นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยได้หารือร่วมกับบริษัทสมาชิก 20 บริษัท ที่มีส่วนแบ่งการตลาดด้านเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ถึง 80% เห็นชอบมาตรการดูแลให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้น โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายค่าเสียหายเบี้ยต้น 1.5 หมื่นบาท แก่ผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน ซึ่งได้ข้อสรุปแล้วว่า ให้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีส่วนเข้ามาช่วยดูแล จากเมื่อก่อนแต่ละบริษัทไปดำเนินการเอง

นอกจากนั้น ยังเห็นชอบให้ตั้งกองกลางประกันภัยพ.ร.บ.รถทุกประเภท ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ โดยรวมทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาการขาดทุน เพราะยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องการ บริหารต้นทุนและการจ่ายค่านายหน้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม คงต้องให้สมาคมประกันวินาศภัยเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้าย ก่อนส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พิจารณาต่อไป

นายสมพร กล่าวว่า ที่ประชุมยังเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่คปภ. เพิ่มความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ทั้งนี้ กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ คปภ.กำหนดให้เพิ่มความคุ้มครองเดิมจาก 1 แสนบาท เป็น 2 แสนบาท และเพิ่มความคุ้มครองเป็นค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลอีกวันละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ปีหน้า

นายสมพร กล่าวอีกว่า อัตราความเสียหายต่อเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะเพิ่มขึ้นจาก 78-80% เป็น 116% เช่น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถ และจากสถิติการรักษาพยาบาลเฉลี่ยอยู่ในโรงพยาบาล 7.5 วัน ก็ต้องจ่ายสินไหมเพิ่มอีกวันละ 200 บาท หรือ 1,500 บาทต่อคน

“ต้นทุนของบริษัทประกันภัยทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นอีก 20% จากปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท เป็นประมาณ 6,000 ล้านบาท” นายสมพรกล่าว