กองเกาหลีแอสเซทพลัสยังฮิตจ่อขายเพิ่ม

  • วันที่ 25 ก.ย. 2552 เวลา 14:07 น.

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส เปิดเผยว่า บริษัทได้ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดแอ็คทีฟเอฟไอเอฟ 9 (ACFIF9) อายุ 6 เดือน ลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศเกาหลีใต้ก่อนกำหนดไปเมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ลงทุนให้การตอบรับค่อนข้างดี ทำให้เสนอขายครั้งแรกเต็มมูลค่าโครงการโดยระดมทุนได้ 567 ล้านบาท

แม้ว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐประเทศเกาหลีใต้จะปรับลดลง แต่โดยรวมผลตอบแทนยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากอายุใกล้เคียงกันในประเทศ บริษัทจึงมีแผนเสนอขายกองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ 18M (FIF-FIXED18M) ประมาณต้นเดือนต.ค.นี้ ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐประเทศเกาหลีใต้ อายุโครงการประมาณ 18 เดือน มีนโยบายจ่ายคืนผลตอบแทนอัตโนมัติทุกรอบ 6 เดือน เพื่อสร้างกระแสเงินสดคืนให้แก่ลูกค้าระหว่างทาง โดยคาดว่าจะเสนอขายได้

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ ในวันที่ 29 ก.ย.นี้ บริษัทจะเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรอบใหม่ (Roll over) ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้คืนกำไร 1 (ASP-ARF1) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย 100% อายุ 1 ปี จ่ายคืนผลตอบแทนโดยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง คาดผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.25% ต่อปี

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ