รายได้รัฐสองเดือนยังเกินเป้า

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 13:14 น.

รายได้รัฐสองเดือนยังเกินเป้า

คลัง เผย จัดเก็บรายได้รัฐบาล 2 เดือนปีงบ 58  3.35 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558  (ต.ค.  – พ.ย. 2557) จัดเก็บได้ 3.35 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6,490 ล้านบาท หรือ 2.0%  แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 2.6% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษียาสูบ 2,674 ล้านบาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2,111 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม  2,022 ล้านบาท

นอกจากนี้ การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้า 1.37 หมื่นล้านบาท การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้า 1,392 ล้านบาท

นายกฤษฎาฯ กล่าวว่า  ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 ที่สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้าหมายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การบริโภคภายในประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ