ธกส.ล่อใจคนชราฝาก4ปีดอกงาม

  • วันที่ 25 ก.ย. 2552 เวลา 12:41 น.

ธ.ก.ส. ดูดเงินฝากคนสูงอายุ 5,000 ล้าน ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 4%

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รักษาการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูเกษียณอายุปี 2552 นี้ ธ.ก.ส.ได้เปิดโครงการเกษียณเปี่ยมสุข 2 ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ ทั้งกรณีข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุตามกำหนด หรือก่อนกำหนด (เออร์ลี รีไทร์) และผู้สูงอายุทั่วไปที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่ต้องพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก มีรายได้เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยอัตราพิเศษในโครงการนี้

ธนาคารจะเปิดรับเงินฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.31 ธ.ค. 2552 หรือจนกว่าจะระดมเงินได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 5,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ จะให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และไม่เสียภาษีเงินฝาก โดยมีระยะเวลาเงินฝาก 4 ปี ช่วง 2 ปีแรกให้ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 ให้ดอกเบี้ย 3.25% และปีที่ 4 ให้ดอกเบี้ย 4%

หากถอนก่อนครบอายุจะคิดค่าธรรมเนียม 1% ของเงินต้นที่ถอน และให้ถอนได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท เนื่องจากธ.ก.ส. จะนำเงินฝากดังกล่าวไปใช้กับการปล่อยสินเชื่อระยะยาว 5 ปีขึ้นไป

“ตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากในตลาดต่ำมาก บางแบงก์ยังลดดอกเบี้ยอีกด้วย โดยผู้ที่เกษียณอายุที่อาจจะได้รับเงินก้อนมา ถ้าเอาไปลงทุนก็มีความเสี่ยง แต่ถ้าเอามาออมกับธนาคารของรัฐที่มีความมั่นคง ก็จะมั่นใจได้ว่าเงินต้นจะไม่หาย” นายเอ็นนู กล่าว

ก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส.ได้เคยออกโครงการเกษียณเปี่ยมสุข 1 ไปแล้ว มีผู้ฝากเงินกว่า 8,200 บัญชี เงินฝากรวม 2.3 หมื่นล้านบาท และโครงการเกษียณมั่งคั่ง มีผู้ฝาก 1.7 หมื่นบัญชี ยอดรวม 2.5 หมื่นล้าน

สำหรับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารถึงปัจจุบัน พบว่าเป็นวงเงินราว 3.69 แสนล้านบาท จากเป้าหมายปล่อยสินเชื่อทั้งสิ้น 4.7 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากเป้าหมายเดิมที่เคยตั้งไว้ 3.2 แสนล้านบาท ตามนโยบายของนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ