หุ้นกู้ โตโยต้า ลิสซิ่ง จ่ายดอกเบี้ย 2.73 %

  • วันที่ 09 มิ.ย. 2553 เวลา 15:45 น.

โตโยต้าลิสซิ่งขายหุ้นกู้มีประกัน 3 ปีจ่ายดอกเบี้ย 2.73%

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง(ประเทศไทย) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล(ไฟลิง) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันวงเงิน 1,700  ล้านบาท อายุ  3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.73% โดยจะจ่ายทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้จำนวนนี้จะเสนายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย.2553 โดยจำหน่ายผ่าน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร กสิกรไทยและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ของโตโยต้า ลิสซิ่ง ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับAAA แนวโน้มคงที่ สำหรับวัตถุประสงคในการเสนอขายหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชําระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และลีสซิ่ง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ