บลจ.ทหารไทยส่งขายกองทุนกิมจิ3กองรวด

  • วันที่ 09 มิ.ย. 2553 เวลา 14:33 น.

บลจ.ทหารไทย ออกกองพันธบัตรเกาหลีใต้ 3 กองรวด อายุระหว่าง 5 เดือนถึง 1 ปี 11 เดือน ชูผลตอบแทนระหว่าง 1.75%-2.65%ต่อปี

นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้ออกกองทุนเปิดทหารไทยพันธบัตรเกาหลีใต้เพิ่มอีก 3 รุ่นรวดในระยะเวลาใกล้กัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการลงทุนในปัจจุบัน และยังคงมั่นใจว่าพันธบัตรเกาหลีจะสามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงได้โดยกำหนดขายก่อน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 83 อายุของกองทุนประมาณ 1 ปี 11 เดือน มูลค่าของโครงการ 1,000 ล้านบาท และรุ่นที่ 84 อายุของกองทุนประมาณ 11 เดือน มูลค่าของโครงการ 1,400 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย.2553  ผลตอบแทนจากการลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 2.65% และ 2.10% ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากนี้เปิดเสนอขายต่อเนื่องเพิ่มอีก 1 กองทุน ในระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย.2553 คือ กองทุนเปิดทหารไทยพันธบัตรเกาหลีใต้รุ่นที่ 86 อายุประมาณ 5 เดือน มูลค่าของโครงการ 1,400 ล้านบาท ผลตอบแทนหลังการหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1.75% ต่อปี

สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ทั้ง 3 รุ่น ที่ออกใหม่นี้ มีนโยบายลงทุนใน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งชาติที่รัฐบาลองค์กร หรือ หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ เป็นผู้ออกหรือค้ำประกัน  ซึ่งมีความเชื่อถือระยะสั้นของตราสารหรือผู้ออกตราสารในระดับ A+/F1 จากสถาบัน FitchsRatings และมีการทำสัญญาปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

บลจ. ทหารไทย ยังคงเชื่อมั่นว่าการลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้จะสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุน เนื่องจากความเสี่ยงจากการเกิดสงครามยังอยู่ในระดับต่ำและขณะนี้ได้มีการเจรจาระดับพหุภาคีผ่านสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหา โดยคาดว่าปัญหาจะได้รับการประณีประนอมและสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดี และไม่ใช่เพียงประเทศเกาหลีเท่านั้นที่มีอัตราการปรับตัวสูงขึ้น  หากแต่อัตราการปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าวยังกระจายไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก อันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสภาพการคลังในกลุ่มประเทศยุโรป  โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนพ.ค.ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มประเทศในแถบเอเชียอย่างมาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้นก็เริ่มลดลง โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกลุ่มประเทศยุโรป

ปัจจัยในประเทศเกาหลีใต้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือเรื่องการเมืองระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้     ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่า จะเป็นการยากที่จะเกิดสงครามขึ้น เนื่องจากต้นทุนในการทำสงครามสูงมาก   และในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศเกาหลีเหนือมากขึ้น  และการที่ประเทศเกาหลีเหนือได้รับข้อกล่าวหาว่ายิงเรือรบของเกาหลีใต้นั้น น่าจะเป็นเหตุผลทางด้านการเมืองในประเทศทั้งสองมากกว่าความต้องการที่จะทำสงคราม นโยบายเงิน   ในส่วนนี้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่า ประเทศเกาหลีใต้ อาจขึ้นดอกเบี้ยก่อนช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงการจ้างงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ทางด้านบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆ  ก็ไม่ได้ลดอันดับความเชื่อมั่นของประเทศเกาหลีใต้ แต่อย่างใด ในขณะเดียวกันก็ได้ระบุว่า สภาวะการเมืองของประเทศเกาหลีใต้นั้นได้ถูกประเมินแล้วในการให้อันดับเครดิต

นายสมจินต์ กล่าวว่า จากสาเหตุดังกล่าวเห็นได้ชัดว่า ภาวะความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปส่งผลอย่างมากในทางด้านจิตวิทยาของการลงทุน แต่หากดูในรายละเอียดแล้ว ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยยืนยันได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา  ซึ่งการที่อัตราผลตอบแทนของประเทศเกาหลีสูงขึ้นนี่เองจึงนับได้ว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีสำหรับผู้ลงทุน ทำให้ บลจ. ทหารไทย ตัดสินใจที่จะออกกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอีกหลายกองทุนในช่วงนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้มีโอกาสลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและมีความมั่นคงสูง ในช่วงที่สถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังมีความผันผวนสูง ประกอบกับความไม่แน่นอนทางภาคการเมืองของประเทศไทย ดังนั้นการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าเป็นทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นเอง

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ