จี้ขอนำเข้าข้าวเปลือกเสรี

วันที่ 21 ก.ย. 2552 เวลา 11:49 น.
โพสต์ทูเดย์ — หวั่นโรงสีขอนำเข้าพันธุ์ข้าวข้าวเปลือกจากอาฟตาทำลายข้าวไทย

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการโรงสีได้เข้าพบนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี และเจรจาให้นายกอร์ปศักดิ์เห็นด้วยกับข้อเสนอเปิดเสรีนำเข้าต้นข้าวและข้าวเปลือก ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 นี้ โดยไม่ต้องเป็นผู้ค้าที่มีใบอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์

“หากนายกอร์ปศักดิ์ เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบข้าวในประเทศอย่างมาก เพราะจะทำให้เกิดขบวนการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาผสม ทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำและทำลายชื่อเสียงคุณภาพข้าวไทย” แหล่งข่าวกล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากมีการเปิดเสรีให้นำเข้าต้นข้าวหรือข้าวเปลือกเข้ามาในประเทศ เพราะจะทำลายระบบค้าข้าวในไทย ทั้งปัญหาข้าวผสมคุณภาพต่ำ ราคาข้าวในประเทศตกต่ำ และไทยอาจเสียส่วนแบ่งตลาดค้าข้าวให้ประเทศคู่แข่งได้ ซึ่งขณะนี้ไทยได้รับผลกระทบจากข้าวราคาถูกของประเทศเพื่อนบ้านตีตลาดอยู่แล้ว ดังนั้นสมาคมจะเข้าพบนายกอร์ปศักดิ์เพื่อเสนอความเห็นในการดูแลระบบค้าข้าวหลังเปิดเสรีอาฟตา

สำหรับสถานการณ์ส่งออกข้าวปัจจุบัน ยังอยู่ในภาวะทรงตัว คาดว่าเดือนก.ย.นี้ น่าจะยังส่งออกได้ปริมาณ 6 แสนตัน ในจำนวนนี้กว่าครึ่งเป็นการส่งออกข้าวนึ่ง ทดแทนตลาดข้าวนึ่งที่อินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ชะลอการส่งออก อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกข้าวกำลังวิตกกับสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่า หากรัฐบาลยังปล่อยให้ค่าบาทแข็งค่าขึ้น จะกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรในไตรมาส 4 ของปีนี้ให้ลดลง อาทิ ข้าว ปลาทูน่า มันสำปะหลัง เพราะมีการตั้งราคาขายล่วงหน้า 23 เดือน อาจต้องยกเลิกสัญญาหรือชะลอการส่งมอบ

“รัฐบาลควรเข้ามาแทรกแซงได้แล้ว เพื่อไม่ให้ค่าบาทแข็ง และแตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น ตอนนี้ค่าบาทไทยแข็งค่ากว่าประเทศเวียดนาม อินเดีย และสิงคโปร์ 10% ดังนั้นจึงควรดูแลไม่ให้ค่าบาทแข็งค่าเกิน 33.50 บาท/เหรียญสหรัฐ”  นายชูเกียรติ กล่าว

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จะส่งเจ้าหน้าที่ไปยังด่านการค้าที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการดูแลการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาไทย ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน อาทิ การกำหนดคุณสมบัติผู้นำเข้าข้าว กำหนดมาตรฐานข้าวที่นำเข้า การกำหนดด่านที่ให้นำเข้า และการติดตามการใช้ข้าวนำเข้า

จากนั้นจะเสนอมาตรการรองรับการเปิดตลาดข้าวภายใต้กรอบอาฟตา ให้คณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้าว คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อประกาศใช้ ก่อนอาฟตาจะมีผลบังคับใช้