กรุงศรีขายกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์

วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 21:19 น.
กรุงศรีขายกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์
บลจ.กรุงศรี เปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ มุ่งลงทุนหุ้นยุโรป

นายฉัตรพี  ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างเปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)  ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 4 พ.ย. นี้ มีนโยบายลงทุนหุ้นยุโรป ผ่านกองทุน Allianz Europe Equity Growth fund และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

“กองทุน KF-HEUROPE ลงทุนในกองทุนหลักเดียวกับ KF-EUROPE ที่บริษัทเปิดขายไปเมื่อกลางปี 2556 จุดที่แตกต่างกันคือ KF-HEUROPE มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงช่วยลดความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง และลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท" นายฉัตรพี กล่าว

นายฉัตรพี กล่าวอีกว่า บลจ.กรุงศรี เชื่อว่าหุ้นกลุ่มประเทศยุโรปมีความน่าสนใจ เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาหุ้นยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอื่น และคาดการณ์ว่าผลกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นยุโรปจะฟื้นตัวต่อ อีกทั้งบริษัทยุโรปหลายแห่งมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลกจึงมีการกระจายการลงทุนที่ดีกว่า  และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี

“กองทุนใหม่นี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนสูงจากการลงทุนระยะยาว และรับความเสี่ยงสูงได้ และเนื่องจากแต่ละประเทศมีวงจรเศรษฐกิจที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลา การกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นยุโรป จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้ดีกว่าการลงทุนเฉพาะหุ้นในประเทศอย่างเดียว”นายฉัตรพี กล่าว