ราชกิจจาฯประกาศล้างประวัติลูกหนี้แบล็คลิสต์6แสนราย

วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 11:16 น.
ราชกิจจาฯประกาศล้างประวัติลูกหนี้แบล็คลิสต์6แสนราย
ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศให้ล้างประวัติลูกหนี้แบล็คลิสต์  6 แสนราย ให้มีโอกาสยื่นกู้สร้างชีวิตใหม่ มีผลบังคับใช้หลังวันที่ 19 ก.ย.

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ได้ออกประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่องอายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต และการส่งข้อมูลของสมาชิก ส่งผลให้ลูกหนี้รายย่อยประมาณ 6 แสนราย ที่โชว์ประวัติการค้างชำระหนี้เกิน 90 วันอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติครบ 8 ปีแล้วถูกลบประวิติการค้างหนี้อออกจากระบบ ทำให้มีโอกาสยื่นขอสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ได้อีกครั้ง เพราะไม่ติดแบล็คลิสต์ในฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแล้ว เพราะประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ได้ออกประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่องกำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินเพื่อให้สหกรณ์เข้าเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ ทำให้สหกรณ์มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น

ทั้งนี้ การประกาศข้องต้นเป็นไปตามที่ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตประกาศไว้เมื่อวันที่ 5 ก.ย.57 ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์ดั้บทราบเรื่องและเห็นชอบร่วมกันแล้ว