คลังเร่งรัดรัฐวิสาหกิจเบิกงบลงทุน

วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 15:16 น.
คลังเร่งรัดรัฐวิสาหกิจเบิกงบลงทุน
สคร. เรียกรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 11 แห่ง เร่งเบิกจ่ายลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดปีงบประมาณ 2257 เบิกงบลงทุนได้ 2.37 แสนล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานการประชุมเรื่องการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สคร. ได้แจ้งให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าว ทราบว่า นโยบายของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และ นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงให้รัฐวิสาหกิจที่มีการลงทุนตามปีปฏิทินให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อในช่วงที่เหลือของปี ภายในธ.ค.2557 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 95% ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของการจัดสัมมนาขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. 2557 หรือช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558                ทั้งนี้สำหรับผลการเบิกจ่ายสะสมในเดือนส.ค.2557 หรือ รอบ 11 เดือนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ และ 8 เดือนของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน รัฐวิสาหกิจมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 1.42 แสนล้านบาท คิดเป็น 68% ของแผนเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมคาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีบัญชี 2557 รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายได้ 70% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 หรือประมาณ 2.37 แสนล้านบาท