กรมบัญชีกลางเผยไม่เคยหารือขึ้นเงินเดือนขรก.8%

  • วันที่ 24 ส.ค. 2557 เวลา 18:02 น.

กรมบัญชีกลางเผยไม่เคยหารือขึ้นเงินเดือนขรก.8%

อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยยังไม่มีการหารือขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 8% ชี้ต้องรอคสช.เคาะ

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถึงแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยว่าจะดำเนินการอย่างไร และยังไม่มีการหารือถึงอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนว่าควรเป็น 8% ตามที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้หรือไม่ รวมทั้งยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะปรับขึ้นได้ทันในเดือน ต.ค.นี้ หรือ เม.ย.2558 แต่หาก คสช.มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ทางกรมบัญชีกลางมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบาย เพราะมีงบประมาณที่จะรองรับการดำเนินการเรื่องนี้ไว้แล้ว ส่วนตัวเลข 8% ที่หยิบยกขึ้นมานั้น ไม่รู้มาจากไหน ไม่มีข้อเท็จจริงทำให้เกิดความสับสน และส่งผลกระทบค่าครองชีพ จึงขอความกรุณาอย่าไปพูดเรื่องนี้มาก

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 กรมบัญชีกลางได้ดำเนินนโยบาย 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ควบคุมเรื่องการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าเบิกจ่ายรวมได้ 95% คาดว่าเบิกจ่ายได้จริง 90.83% งบลงทุนตั้งเป้าเบิกจ่าย 82% คาดเบิกจ่ายได้ 65.09% 2.ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมีการร่างกฎระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้การเดินทาง ค่าที่พัก จัดซื้อ จัดจ้าง โดยเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียน โดยมีการให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารกองทุน ซึ่งปัจจุบันมี 95 กองทุน โดยกฎหมายดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากมีหลายกองทุนใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพราว 20% หรือคิดเป็น 1.2 หมื่นล้านบาท จะมีการดึงเงินทุนส่วนนี้กลับ เบื้องต้นประกอบด้วย กองทุนอนุรักษ์รักษ์พลังงาน กองทุนสิ่งแวดล้อม และกองทุนมอเตอร์เวย์ ที่มีเงินทุนส่วนเกินแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์

ส่วนเรื่องที่ 3.การควบคุมงบประมาณบุคลากร ซึ่งคิดเป็น 40% ของงบประมาณรายจ่าย เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 6 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้ 80% เป็นการเบิกจ่ายค่ายาบัญชีพิเศษ โดยได้ปรับให้มีการเบิกจ่ายยาในราคาถูกลง ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ 2 พันล้านบาท แต่มาปรับเพิ่มรายการอวัยวะเทียม และอุปกรณ์บำบัดรักษา 90 รายการ และเพิ่มค่าห้องพักแทน และ 4.ให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง.

ข่าวอื่นๆ