เชื่อมือบลจ.บัวหลวง

วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 21:29 น.
เชื่อมือบลจ.บัวหลวง
บลจ.บัวหลวงปลื้มนักลงทุนแห่เปิดบัญชีกองทุนรวมครึ่งปีกว่า 2 หมื่นราย หนุนสินทรัพย์โต 33%

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 บลจ.บัวหลวง มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 หมื่นราย ถึงแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวนักลงทุนยังกังวลสถานการณ์บ้านเมือง ทำให้ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2557 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 4.02 แสนราย และเพิ่มขึ้น 1.62 แสนราย จากสิ้นปี 2555

นอกจากนี้ สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.บัวหลวง เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 1 ส.ค. 2557 กองทุนรวมมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 4.23 แสนล้านบาท เติบโตขึ้น 1.05 แสนล้านบาท หรือ 33.38% เมื่อเทียบกับวันที่ 27 ธ.ค. 2556 โดยกองทุนรวมตราสารหนี้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงสุด 8.62 หมื่นล้านบาท หรือ 67%

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดย ณ วันที่ 31 ก.ค. 2557 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีขนาด 6.95 หมื่นล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคลมีขนาด 1.36 หมื่นล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารของกองทุนทั้ง 3 ประเภทกว่า 5.06 แสนล้านบาท

“แม้ช่วงที่ผ่านภาวะตลาดโดยรวมจะผันผวนสูง นักลงทุนกังวลและขาดสมาธิจากการเมืองจนน่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน แต่นักลงทุนที่เล็งเห็นประโยชน์ของกองทุนตราสารหนี้ นักลงทุนที่เข้าใจหลักการลงทุนระยะยาวในหุ้น โดยมีความเชื่อมั่นในแนวคิดและธีมการบริหารกองทุนของเราก็ยังเข้ามาลงทุนต่อเนื่อง”นางวรวรรณ กล่าว

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนเริ่มเปลี่ยนไป รู้จักสร้างวินัยการออมและลงทุนให้ตนเองมากขึ้น รวมทั้งหันมานิยมลงทุนเป็นรายเดือนสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น

นางวรวรรณ กล่าวว่า บลจ.บัวหลวง ให้น้ำหนักในการทำให้ผู้ลงทุนมีวินัยในการออมกับการลงทุนเพื่ออนาคตของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในทางเลือกของการลงทุนระยะยาวและมีความเข้าใจในแนวทางการบริหารกองทุนก่อนจะลงทุน

ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญในการทำให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้นผ่านการให้ความรู้แก่สาธารณชนเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าการมุ่งน้ำหนักไปที่เป้าการขายกองทุน