กรมศุลฯสั่งคุมเข้มสินค้าหรู

  • วันที่ 01 ก.ค. 2557 เวลา 16:18 น.

กรมศุลฯสั่งคุมเข้มสินค้าหรู

กรมศุลกากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขนสินค้าส่วนตัวเข้าประเทศหากเกิน1หมื่นบาทต้องจ่ายเพิ่ม ชี้หากไม่แจ้งมีความผิด

เมื่อวันที่1ก.ค. นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการเข้มงวดการนำสินค้าที่ไม่ได้นำมาใช้ส่วนตัวของผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางเข้ามาในประเทศ เพราะหากไม่ใช่สินค้าส่วนตัว แต่นำมาเพื่อการค้ามีภาระภาษีต้องเสีย หากผู้นำเข้าไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบก็จะมีความผิด

ทั้งนี้ ที่สนามบินทุกแห่ง กรมศุลกากรได้ขึ้นป้ายรายละเอียดชัดเจนว่า ของใช้ส่วนตัวหมายถึงของนำที่มาใช้กับร่างกาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋า โดยมีลักษณะไม่เกินกว่าการใช้เอง มีราคารวมกันไม่เกิน 1 หมื่นบาท โดยต้องไม่มีลักษณะการค้า หากของใช้ส่วนตัวนำมาเกินกว่าใช้เอง ต้องชำระภาษี โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเข้าเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ มิเช่นนั้นจะมีความผิดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ เสบียง อาหาร อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ส่วนบุหรี่ยาสูบ ได้รับการยกเว้นภาษี 200 มวน สุรา ไวน์ ได้รับการยกเว้นภาษี 1 ลิตร

กรมศุลกากร ยังยกตัวอย่างของมีราคา เช่น กระเป๋า นาฬิกา แบรนด์เนม หากมีราคาเกิน 1 หมื่นบาท ต้องชำระภาษี

อย่างไรก็ตาม นายยุทธนา กล่าวว่า การตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะใช้ดุลพินิจ เพื่อไม่ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สะดวก  

ข่าวอื่นๆ