แก้กม.กรมศุลฯลดสินบนนำจับขจัดคอร์รัปชั่น

  • วันที่ 23 มิ.ย. 2557 เวลา 07:48 น.

แก้กม.กรมศุลฯลดสินบนนำจับขจัดคอร์รัปชั่น

กรมศุลกากรชงแก้กฎหมาย ลดสินบนเงินรางวัลนำจับ เพื่อให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น

นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมจะเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรในส่วนของเรื่องรางวัลสินบนนำจับตามข้อเสนอเรียกร้องของเอกชน และเพื่อให้การทำงานของกรมศุลกากรมีความโปร่งใสมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมากรมศุลกากรถูกกล่าวหาว่าถ่วงเวลาตรวจจับสินค้าเพราะต้องการรางวัลสินบนนำจับ

สำหรับกฎหมายเดิมจะให้เงินรางวัล 25% กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารกรมสรรพากร และสินบนอีก 30% ให้กับสายที่นำจับ หากไม่มีสายแจ้งความนำจับให้เพิ่มเงินรางวัลเป็น 30% โดยไม่มีการกำหนดเพดานจำนวนเงินที่ได้รับ

ขณะที่การแก้ไขกฎหมายใหม่จะกำหนดเงินรางวัลไม่เกิน 15% แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท และสินบน 20% แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับเงินส่วนที่เกินอยู่เดิมกรมศุลกากรจะเก็บไว้ใช้เพื่อกิจการของกรมศุลกากร แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการแก้ไขให้มีการส่งเงินส่วนเกินทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมศุลกากรได้เร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมาหลายรัฐบาล แต่เมื่อกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาก็จะมีปัญหามีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่มาตลอด ทำให้ล่าสุดกรมศุลกากรได้เสนอกฎหมายนี้อีกครั้งหนึ่ง

“กรมศุลกากรไม่ได้ทำงานเพื่อหวังรางวัลสินบนนำจับ จะเห็นว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา รางวัลสินบนนำจับลดลงมากเหลือหลักร้อยล้านบาท/ปี จากก่อนหน้านั้นอยู่ที่หลักพันล้านบาท/ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารได้รางวัลแล้วจำนวนไม่มาก”นายยุทธนา กล่าว

สำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไข พ.ร.บ.ศุลกากรเกี่ยวกับการยกเลิกอำนาจของอธิบดีในการกำหนดราคาศุลกากรของที่ราคาสำแดงของสินค้าที่นำเข้าต่ำอย่างปรากฏชัดหรือไม่ น่าจะเป็นมูลค่าอันแท้จริง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเรือเข้าและการรายงานเรือออกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แก้ไขเพิ่มเติมอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนและรางวัล และแก้ไขเพิ่มเติมหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานอากาศยานเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายยุทธนา กล่าวว่า ขณะนี้กรมศุลกากรมีนโยบายผู้ประกอบการที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีแจ้งพิกัดไม่ถูกต้องทำให้เสียภาษีขาดไป ก็ให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการเสียภาษีให้ครบถ้วน ทางกรมศุลกากรจะไม่คิดปรับภาษีหรือเงินจากผู้ประกอบการ โดยการตรวจสอบผู้ประกอบการที่เสียภาษีไม่ถูกต้องที่ผ่านมามี 2 กรณี ในกรณีแรก เป็นการตรวจทั่วไปจะมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ในกรณีที่สอง มีหลักฐานชัดว่าเสียภาษีไม่ถูกต้องก็จะมีการขอหมายศาลเข้าตรวจค้น  

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ