อัดมาตรการอุ้มชาวนาแสนล้าน

วันที่ 11 มิ.ย. 2557 เวลา 11:18 น.
อัดมาตรการอุ้มชาวนาแสนล้าน
ระดมแพ็กเกจอุ้มชาวนาเสนอ นบข.สัปดาห์หน้า คาดอัดเงินหนุน 1.3 แสนล้านบาท

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความเดือดร้่อนของชาวนา ต่างเร่งประชุมเป็นการภายในเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในสัปดาห์หน้า

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับผู้บริหารในกระทรวงว่า คสช.สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือชาวนา โดยเฉพาะการลดค่าเช่าที่นา เพราะปัจจุบันต้นทุนปลูกข้าว 6,000-6,500 บาท/ไร่ พบว่าต้นทุน 40% มาจากค่าเช่าที่นา

นอกจากนี้ ในวันที่ 12 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. จะหารือกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสรุปมาตรการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี 2557/2558 ซึ่งกำหนดเงินช่วยเหลือที่ 1,700 บาท/ไร่ และมี 2 ทางเลือกที่ต้องพิจารณา คือ 1.ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ และ 2.ช่วยเหลือไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงิน 8 หมื่นล้านบาท

ด้าน นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานหารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้ส่งออกไทย โดยรับปากว่าจะนำข้อเสนอเอกชนไปพิจารณา ได้แก่ ให้กระทรวงพาณิชย์เพิ่มสำรองสต๊อกข้าวของผู้ส่งออกจากเดิมที่กำหนดไว้ 500 ตัน เป็น 15% ของยอดส่งออก เช่น ส่งออก 1 ล้านตัน จะต้องสำรองสต๊อก 1.5 แสนตัน และให้โรงสีสำรองข้าว 10-30 เท่าของกำลังการผลิต

ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเสนอแนวทางดูแลราคาข้าวเปลือกต่อ พล.อ.ฉัตรชัย คือ 1.สินเชื่อชะลอการขายข้าวปี 2557 วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เน้นข้าวเกรดพรีเมียม เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว และ 2.เร่งรัดการทำประกันภัยนาข้าว 1.5 ล้านไร่ ใช้เงิน 494 ล้านบาท