ชงครม.เคาะ คงอนุญาโตกู้สายสีม่วง

  • วันที่ 24 ก.ย. 2552 เวลา 15:54 น.

โพสต์ทูเดย์ — “โสภณ” เสนอครม. สัปดาห์หน้า ขอยกเว้นเงื่อนไขอนุญาโตตุลาการ เหตุไจกาไม่ยอมให้ตัดในการกู้รถไฟฟ้าสายสีม่วง

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา ให้ยกเลิกเงื่อนไขการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อบางใหญ่ ทำให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ในครั้งนี้ ไม่เห็นด้วย ดังนั้นจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม. สัปดาห์หน้า เพื่อขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ส่วนโครงการอื่นๆ จะพิจารณาเป็นรายโครงการ

การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายรัฐหรือหน่วยงาน 1 คน ตัวแทนจากเอกชนคู่สัญญา 1 คน และคนกลางซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย มาพิจารณาเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาลที่ต้องใช้เวลานาน เป็นหลักกติกาสากลที่ใช้กันอยู่

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเห็นว่า การใช้อนุญาโตตุลาการที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายรัฐหรือหน่วยงาน ล่าสุดเกิดขึ้นในโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ บริษัท วอเตอร์ บาร์น ประเทศเยอรมนีอ้างสิทธิเรื่องนี้ในการฟ้องร้องรัฐบาลไทย และอีกหลายโครงการที่ผ่านมา

“เรื่องการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น เป็นหลักสากล แต่ประเทศอื่นใช้กันก็ไม่มีปัญหา แต่ของเรามีปัญหาทุกครั้ง ภาครัฐเป็นฝ่ายเสียเปรียบตลอด ผมรู้อะไรเรื่องนี้ดี แต่คงพูดไม่ได้มาก ปัญหาอยู่ที่คนปฏิบัติและนำไปใช้ เมื่อเป็นปัญหารัฐบาลก็ให้ยกเลิก และให้ยึดตามหลักกฎหมายไทย” นายโสภณ กล่าว

ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อรังสิต ก็มีการใช้เงินกู้ไจก้านั้น นายโสภณ กล่าวว่า จะต้องมีการแยกเสนอขออนุมัติจาก ครม. เพราะต้องพิจารณาเป็นรายโครงการ
ด้านนายชูเกียรติ โพธยานุวัตร รองผู้ว่าการ รฟม.กล่าวว่า เรื่องนี้ รฟม.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ส่งเรื่องไปยัง ครม. เพราะทางไจก้าเห็นว่า สัญญาเงินกู้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสัญญาสากล และไม่เคยมีการยกเว้นแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อครม.เห็นชอบให้ยกเว้นมติครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา ทาง รฟม.ก็จะแก้ไขเพิ่มเติมในเงื่อนไขสัญญาที่ได้มีการลงนามไปแล้วก่อนหน้านี้ รวมทั้งสัญญาที่เหลือเพื่อแจ้งไปยังไจก้าซึ่งจะมีการแนบสัญญางานโยธาทั้ง 3 สัญญาและสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาอีก 1 สัญญา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานคระกรรมการ รฟม. กล่าวว่า ทาง รฟม.จะดำเนินการขอเพิ่มเงื่อนไขกำหนดให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกสัญญา แม้ขณะนี้จะมีการลงนามในสัญญา 1 กับกลุ่ม CKTC Joint Venture ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ช.การช่าง หรือ CK และบริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จึงยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ส่วนสัญญา 2 และ 3 ทางไจก้าอยู่ระหว่างตรวจสอบผลประกวดราคา

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ