สมิทธ์เอ็มดีใหม่บลจ.ไทยพาณิชย์

วันที่ 01 พ.ค. 2557 เวลา 21:04 น.
สมิทธ์เอ็มดีใหม่บลจ.ไทยพาณิชย์
“สมิทธ์ พนมยงค์” ขึ้นแท่นเอ็มดีใหม่ บลจ.ไทยพาณิชย์ เริ่ม 1 พ.ค. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ แต่งตั้งนายสมิทธ์ พนมยงค์ เป็น กรรมการผู้อำนวยการ แทนนางโชติกา สวนานนท์ ที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้

ทั้งนี้ นายสมิทธ์ มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงการเงินทั้งไทยและต่างประเทศมากว่า 20 ปี โดยก่อนหน้านี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ รวมทั้งยังเคยเป็นกรรมการ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไทยพาณิชย์ และ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

ในปีนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ มีเป้าหมายจะเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (เอยูเอ็ม) ให้ขึ้นไปถึง 1 ล้านล้านบาท จาก 8.36 แสนล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2556