เอ็มเอฟซีตั้งเป้าปี57รายได้โต10%

วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 14:51 น.
เอ็มเอฟซีตั้งเป้าปี57รายได้โต10%
บลจ.เอ็มเอฟซี เผยปี 2557 ตั้งเป้ารายได้โต 10% เท่าปีก่อนหลังโกยรายได้ทะลุพันล้าน ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัท

น.ส.ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า แผนงานในปี 2557 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอยูเอ็ม) เพิ่มขึ้นเป็น 3.60 แสนล้านบาท จากสิ้นปี 2556 อยู่ที่ 3.34 แสนล้านบาท และจะรักษาระดับรายได้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา

“ปี 2556 บริษัทมีรายได้ 1,171.90 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 337.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่สร้างผลงานได้ดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท” น.ส.ประภา กล่าว

สำหรับกลยุทธ์หลักในปีนี้จะเน้นการขยายสาขาไปต่างจังหวัด โดยเริ่มที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรก เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า สร้างรายได้และสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท จากปีที่ผ่านมาได้เปิดสาขาที่ขอนแก่นเป็นสาขาแรก นอกจากนี้จะหาพันธมิตรเพื่อพัฒนาธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจากผลงานการบริหารกองทุนและผลตอบแทนทุกประเภทกองทุน รวมถึงการพัฒนาด้านการบริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า

น.ส.ประภา กล่าวว่า สำหรับปี 2556 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์เติบโต 10.2% จากปี 2555 อยู่ที่ 3.03 แสนล้านบาท เป็น 3.34 แสนล้านบาท โดยเสนอขายกองทุนใหม่จำนวน 24 กองทุน เป็นกองทุนรวม 22 กองทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุนใหม่และเพิ่มทุนอีก 1 กองทุน รวมมูลค่ากว่า 20,629 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดของกองทุนรวมตราสารทุน เป็นอันดับ 2 คิดเป็น 19.57% ข้อมูลจาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ 27 ธ.ค.2556

ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มีการจัดตั้งกองทุนใหม่ 2 กองทุน มูลค่ารวม 10,441.44 ล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคลมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ 35 กองทุน มูลค่ารวม 12,405.55 ล้านบาท

นอกจากนี้สามารถบริหารกองทุนทาร์เก็ตฟันด์โดยสามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามเป้าหมายรวม 12 กองทุน โดยเป็นกองทุนในประเทศ 8 กองทุน และกองทุนต่างประเทศ 4 กองทุนและสามารถสร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 39 กองทุน เป็นเงินกว่า 2,322.97 ล้านบาท