สรรพากรเปิดให้รับแบบภาษีนอกสถานที่

  • วันที่ 10 ก.พ. 2557 เวลา 21:33 น.

สรรพากรเปิดให้รับแบบภาษีนอกสถานที่

สรรพากรเริ่มเปิดให้บริการรับแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 นอกสถานที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากรเริ่มเปิดให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91)  และรับชำระภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้

จึงขอให้ผู้เสียภาษีรีบยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน หรือทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ยิ่งยื่นแบบฯ เร็ว  ก็ได้รับคืนภาษีเร็ว

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ยื่นต้องครบถ้วนสมบูรณ์ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร  RD Call Center  หมายเลข 1161 ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ของทุกวันทำการ และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ของทุกวันทำการ และเพิ่มบริการในทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมีนาคม2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ