เงินกู้จำนำข้าว

วันที่ 03 ก.พ. 2557 เวลา 13:09 น.
เงินกู้จำนำข้าว
สมชาย สกุลสุรรัตน์ อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารศรีนคร และธนาคารทหารไทย กล่าวว่า อยากแนะนำรัฐบาลว่าอย่าเสียเวลาชี้แจงสถาบันการเงินที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้เขายอมให้กู้เงินมาใช้หนี้ชาวนาเลย เพราะข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการจำนำข้าวของรัฐบาลไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลก

นอกจากนี้ ใครๆ ก็ทราบว่าประเทศไทยจะเกิดสุญญากาศ ไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจบริหารประเทศเต็มตัวอีกอย่างน้อยหกเดือน แถมการกู้เงินก็ไม่ระบุว่าจะเอาไปใช้หนี้ชาวนา เป็นการโยกเงินไปใช้หนี้ หลังจากที่ได้รับเงินกู้ ซึ่งจะยิ่งสร้างความไม่น่าเชื่อถือใน Integrity หรือพฤติกรรมความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“มองจากมุมมองของสถาบันการเงินการปล่อยให้กู้ หมายถึง ความเสี่ยงจากการทำผิดกฎหมายโดยปล่อยเงินกู้ให้ผู้บริหารของนิติบุคคลที่ไม่มีอำนาจกู้ ตัวนิติบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ กรณีถ้าปัญหาเกิดขึ้นใครปล่อยเงินกู้แล้วเรียกเงินคืนจาก ธ.ก.ส. หรือกระทรวงการคลังไม่ได้ เพราะผู้ให้กู้ทราบอยู่แล้วว่าอาจเป็นการกู้โดยผู้บริหารฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่ห้ามไม่ให้รัฐบาลรักษาการก่อหนี้ผูกพัน รัฐบาลใหม่ก็ต้องไปฟ้องร้องรัฐมนตรีคลังกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบชดใช้หนี้หนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาทเอาเอง กว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนก็ต้องตั้งสำรองหนี้สูญรอคำพิพากษาของศาลอีกเจ็ดแปดปี” สมชาย กล่าว

บทความแนะนำ