CPNRF ยันปันผลไม่ต่ำปีละ1.26บาท/หน่วย

วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 19:11 น.
CPNRF ยันปันผลไม่ต่ำปีละ1.26บาท/หน่วย
CPNRF มั่นใจหลังเพิ่มทุนปันผลปีละไม่ต่ำกว่า 1.26 บาทต่อหน่วย เชื่อผู้ถือหน่วยเดิมใช้สิทธิล้น

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) กล่าวว่า กองทุนจะยังสามารถรักษา อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ได้ปีละมากกว่า 1.26 บาทต่อหน่วย หรือ ไตรมาสละ 0.316 บาทต่อหน่วย หลังจากเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นเวลา 30 ปี มูลค่าไม่เกิน 11,568 ล้านบาท

“เราสัญญากับผู้ถือหน่วยไว้ว่า ปีหน้าจะไม่จ่ายต่ำกว่านี้ และการเพิ่มทุนจะไม่ทำให้ผลตอบแทนลดลง โดยที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ 7% มาอย่างต่อเนื่อง” นางโชติกา กล่าว

นางโชติกา กล่าวว่า การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถือเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มารายได้ของกองทุนรวมจากเดิม 3 โครงการ คือ โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาพระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพทั้งหมด นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้ยังทำให้กองทุนมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินบัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีศักยภาพสูง อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี สามารถรองรับลูกค้าทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีผลการดำเนินงานที่ดี และยังมีผู้เช่าหลากหลาย โดยมีอัตราการเช่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 99.4% และคาดว่า จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เพราะเชียงใหม่มีตลาดใหญ่พอที่จะรองรับศูนย์การค้าใหม่และศูนย์การค้าทั้งสองแห่งมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่ชัดเจน

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุน CPNRF จำนวนไม่เกิน 553.95 ล้านหน่วยนี้ จะเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ในอัตราส่วนเบื้องต้น 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.34 หน่วยลงทุนเพิ่มทุน และคาดว่า ราคาเสนอขายเบื้องต้นอยู่ระหว่าง 14-19 บาทต่อหน่วย โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 18 พ.ย. ดังนั้นนักลงทุนจะต้องการได้สิทธิซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนจะต้องซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 15 พ.ย. และคาดว่า จะเสนอขายภายในเดือน ธ.ค. นี้

ในปัจจุบัน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน CPNRF ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 27% นักลงทุนสถาบันในประเทศ 20% นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 12% และนักลงทุนบุคคล 40%

ขณะที่ ผู้รับประกันจำหน่ายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยืนยันตรงกันว่า จากการสำรวจความต้องการของนักลงทุนเบื้องต้นพบว่า มีความต้องการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับ

“อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเดิมจองซื้อไม่เต็มจำนวนที่เสนอขายก็มีนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้น” นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าว

นอกจากนี้ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมยังได้มีมติจ่าย เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 ต.ค. – 15 ธ.ค. ที่เกิดขึ้นก่อนการเพิ่มทุน ในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 พ.ย. นี้