ออมสินออกเงินฝากใหม่ส่งเสริมการออม

วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 15:34 น.
ออมสินออกเงินฝากใหม่ส่งเสริมการออม
ธนาคารออมสิน เปิดตัวเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน และ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 3.15% ไม่เสียภาษี

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินฉลองวันออมแห่งชาติประจำปี 2556 จัดฤดูแห่งการออม ต่อเนื่องส่งท้ายปลายปี 2556 นำเสนอเงินฝาก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน” อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.05% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท แต่สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จะได้รับยกเว้นภาษี โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

และ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน” อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.70% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท แต่สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จะได้รับยกเว้นภาษี เช่นกัน โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้ เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2556 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

“หลังจากได้จัดเทศกาลลดหย่อนภาษีให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออม ด้วยแนวคิดเปลี่ยนภาษีให้เป็นเงินออม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาในการวางแผนการออมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปลายปีหลังจากวันออมแห่งชาติ ถือว่าเป็นฤดูแห่งการออม ก่อนจะสิ้นปี 2556 ธนาคารออมสินซึ่งครบรอบ 100 ปี จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกการออมให้ประชาชน” นายวรวิทย์ กล่าว