IMF เตือนไทยเลิกประชานิยม

วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 15:14 น.
IMF เตือนไทยเลิกประชานิยม
-นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผมยังอ่านรายงานของไอเอ็มเอฟไม่ละเอียด แต่ก็คิดว่ายังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในหลายส่วน ที่ไอเอ็มเอฟตั้งข้อสังเกตมา รัฐบาลก็พร้อมรับฟังทั้งหมด แต่ว่า ไอเอ็มเอฟคงต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยให้ลึกซึ้งก่อนจะให้ความเห็นที่ออกมาเป็นทฤษฎีให้กับประเทศอื่นๆ เพราะต้องดูด้วยว่าเหมาะกับประเทศนั้นๆด้วยหรือไม่