ซีไอเอ็มบีไทยจับกลุ่มลูกค้ารักการออม

วันที่ 06 พ.ย. 2556 เวลา 18:30 น.
ซีไอเอ็มบีไทยจับกลุ่มลูกค้ารักการออม
แบงก์ซีไอเอ็มบีไทย จับกลุ่มลูกค้ารักการออม ส่งความคุ้มครองที่เน้นการออมทรัพย์ระยะสั้น  รับเงินคืนสูงสุดถึง 390% 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย กล่าวว่า  ในปัจจุบัน คนไทยให้ความสำคัญเรื่องการวางแผนทางการเงินมากขึ้น เพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่แปรปรวนมาจากปัจจัยต่างๆ โดยเน้นเรื่องการออมทรัพย์ ทั้งการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ กองทุนต่างๆ รวมถึงการประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ต้องการความคุ้มครองชีวิต ควบคู่ไปกับอนาคตที่มั่นคง  

ทั้งนี้ ธนาคารได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองในทุกความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในโอกาสนี้ ธนาคารฯ ขอนำเสนอ แผนประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย เอ็กซ์ต้า ไลฟ์ 10/3 CIMB Thai Extra LIFE 10/3  เหมาะสำหรับผู้ต้องการวางแผนวางอนาคตที่มั่งคง ด้วยความคุ้มครองชีวิตที่ควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ ซึ่งลูกค้าชำระเบี้ยประกันชีวิต  3 ปี แต่ได้รับความคุ้มชีวิตยาวนานถึง 10 ปี โดยมีจุดเด่นคือ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนสูงสุดถึง 390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน (IRR) สูงถึง 3.42 % ลูกค้าสามารถรับเงินคืนทุกปี โดยวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับ 8% และวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6-9  ปีละ 10% และเมื่อครบกำหนดสัญญา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 รับ 310%

สำหรับ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ปีกรมธรรม์ที่ 1 ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ ปีกรมธรรม์ที่ 3-10 รับ 300%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 70 ปี ไม่จำกัดเพศ ไม่ต้องตรวจสุขภาพและรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต้ำ 1 แสนบาท ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัย  9.95 หมื่นบาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 แสนบาท นอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตมกฏหมาย (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับเงินได้ฉบับที่ 172)

นายอดิศร กล่าวว่า ธนาคาร จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องการออมทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงและมั่งคั่งให้ลูกค้าทุกท่าน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงในทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง