“ประสาร” นั่งประธานสมาคมธนาคารไทยคนใหม่

  • วันที่ 29 เม.ย. 2553 เวลา 13:41 น.

ที่ประชุมสมาคมธนาคารไทย เลือก "ประสาร ไตรรัตน์วรกุล" เป็นประธานสมาคมคนที่ 22

ที่ประชุมสมาคมธนาคารไทย มีมติเห็นชอบ ให้นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย คนที่ 22 ต่อจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย โดยมีวาระ 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2553

ที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการจาก 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต  และแต่งตั้งที่ปรึกษา 2 ธนาคารได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย

นายประสาร กล่าวว่า ในที่ประชุมได้พูดคุยถึงความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของคนเสื้อแดง โดยแต่ละธนาคารได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันว่า ธนาคารแต่ละแห่งเข้าพบลูกค้าอยู่แล้ว เพื่อสอบถามความเดือดร้อนของลูกค้า โดยเป็นการออกมาตรการช่วยเหลือเป็นการภายในของแต่ละธนาคาร ฉะนั้นจึงไม่มีมาตรการที่สมาคมธนาคารไทยจะออกร่วมกัน

"แต่ละธนาคารสอบถามความทุกข์ร้อนและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละธนาคารมีกรอบช่วยเหลือลูกค้าตามความจำเป็น เป็นกรอบการดูแลของแต่ละธนาคารอยู่แล้ว ทุกธนาคารพยายามดูแลลูกค้าจึงไม่มีมาตรการออกร่วมกัน" นายประสารกล่าว

นายประสาร กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามสอบถามลูกค้าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าจะให้ช่วยเหลือในด้านใดบ้าง ซึ่งพบว่าขณะนี้ลูกค้าขนาดใหญ่ยังมีสายป่านช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ ไม่ได้กระทบถึงฐานะทางการเงิน แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นยังเป็นช่วงสั้น ยังไม่เห็นผลกระทบได้ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ