แบงก์ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่งท้ายปี

วันที่ 15 ต.ค. 2556 เวลา 18:25 น.
แบงก์ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่งท้ายปี
ธนชาตชูแคมเปญเงินฝากพ่วงประกันดอกสูง 6% ด้านซีไอเอ็มบี ไทยออกสินเชื่อบุคคลดอกต่ำ 3 เดือนแรก 8-10%

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต กล่าวว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 3 คุ้ม ซึ่งเป็นเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ยสูง 6% ต่อปี ในกรณีที่ลูกค้าสมัครประกันชีวิต Perfect Choice 10/5 หรือ Perfect Coverage 15/7 ของบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากพิเศษนี้ในวันและสำนักงานหรือสาขาเดียวกัน โดยกำหนดวงเงินฝากขั้นต่ำของแคมเปญนี้เอาไว้ที่ 25,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก

ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองชีวิตและสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 25,000 บาทและไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดและต้องชำระค่าเบี้ยแบบรายปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนด ผ่านการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติและจะนำเงินต้นฝากต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือนให้อัตโนมัติ

นายประพันธ์ กล่าวว่า เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์นี้คือกลุ่มคนที่มองหาการลงทุนหรือการออมระยะสั้นที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงแต่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยธนาคารในการขยายฐานลูกค้ารายย่อยและเพิ่มสัดส่วนการขายข้ามผลิตภัณฑ์  รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารอีกช่องทางหนึ่ง

ด้านนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ธนาคารออกโปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล “เพอร์ซันนัลแคช” สำหรับลูกค้าที่ได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรก โดยเดือนแรก ดอกเบี้ยอยู่ที่ 8% ต่อปี เดือนที่สอง 9% ต่อปี และเดือนที่สาม 10% ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่สี่เป็นต้นไปจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

โดยจะคิดดอกเบี้ยที่ 18% สำหรับวงเงินอนุมัติ 1,200,000 - 1,500,000 บาท ดอกเบี้ย 20% สำหรับวงเงินอนุมัติ 1,000,000 - 1,199,999 บาท ดอกเบี้ย 23% สำหรับวงเงินอนุมัติ 200,000 - 999,999 บาท ดอกเบี้ย 25 % สำหรับวงเงินอนุมัติ 90,000 - 199,999 บาท ดอกเบี้ย 26% สำหรับวงเงินอนุมัติ 50,000 - 89,999 บาท และดอกเบี้ย 27% ตลอดอายุสัญญาสำหรับวงเงิน 30,000 - 49,999 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี

บทความแนะนำ