ซีพีเปิดตัวกองอสังหาฯลงทุน3อาคารหมื่นล.

วันที่ 07 ต.ค. 2556 เวลา 14:42 น.
ซีพีเปิดตัวกองอสังหาฯลงทุน3อาคารหมื่นล.
ซี.พี.แลนด์ เปิดตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนตึกซี.พี. 3 แห่ง สำนักงาน-ศูนย์การค้าให้เช่า มูลค่าหมื่นล้าน ขายปลายต.ค.-ต้นพ.ย.

นายสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท (CPTGF) เสนอขายประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ประมาณปลายเดือนต.ค.หรือต้นเดือนพ.ย.นี้ ขนาดกองทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เสนอขายในราคาไม่เกิน 11 บาทต่อหน่วย

กองทุนดังกล่าวจะลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าเป็นระยะเวลา 30 ปี ใน 3ทำเล ประกอบด้วย อาคารซีพีทาวเวอร์ 1(สีลม) อาคารซีพีทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 (พญาไท) รวมมูลค่าเกือบ 1 หมื่นล้านบาท โดยมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 131,915 ตารางเมตร

ทั้งนี้ กองทุน CPTGF นับเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผสมในอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นางชวินดา หาญรัตนกูล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคลส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย ในฐานะผู้บริหารกองทุน CPTGF เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานในระบบยังมีไม่มากนักและกองทุนนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่ เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่นักลงทุนซื้อง่ายขายคล่อง อีกทั้งจุดเด่นที่มีการผสมผสานสินทรัพย์ที่ลงทุนในอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์

“ทั้ง 3 อาคารมีรายได้เติบโตค่อนข้างสม่ำเสมอและแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้นได้จากการปรับขึ้นค่าเช่าในอัตรา 10% สำหรับอาคารสำนักงานให้เช่าและในส่วนศูนย์การค้าปรับเพิ่มขึ้น 15% ในรอบสัญญา 3 ปี ซึ่งปัจจุบันอาคารซี.พี.สีลมและพญาไทผู้เช่าเต็ม 100% ส่วนที่ฟอร์จูนอยู่ที่ 97%”นางชวินดา กล่าว

บทความแนะนำ