ห่วงราคาน้ำมันสูงกดดันค่าสาธารณูปโภค

วันที่ 07 ต.ค. 2556 เวลา 07:27 น.
ห่วงราคาน้ำมันสูงกดดันค่าสาธารณูปโภค
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจห่วงราคาน้ำมัน ทำรัฐวิสาหกิจขึ้นค่าบริการสาธารณูปโภค

นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีการจัดเก็บค่าบริการด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่ในอนาคตอาจมีแนวโน้มต้องปรับขึ้นค่าบริการดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมกรณีหากต้องมีการปรับขึ้นค่าบริการว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และมีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรบ้าง

ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคทั้งหมดยังไม่มีแผนที่จะปรับขึ้นค่าบริการในขณะนี้ เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ แต่ยอมรับว่ามีปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะใช้ในการพิจารณาปรับขึ้นค่าบริการ โดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมัน ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับแผนการดำเนินงานในระยะยาวเท่านั้น

“เรื่องนี้เป็นคำสั่งของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับค่าครองชีพของประชาชนในอนาคต จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการปรับขึ้นค่าครองชีพในหลายส่วนไปแล้ว จึงได้มอบหมายให้ สคร.ไปเกี่ยวรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ว่าจะต้องมีการปรับขึ้นค่าบริการเหล่านี้ด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ก่อนนำมาเสนอให้พิจารณาอีกครั้ง”นายประสงค์ กล่าว

ก่อนหน้านี้ สคร.ได้ทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีว่าต้นทุนของรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภคสูงขึ้น การต่ออายุมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น