เด้ง"อารีพงศ์"พ้นเก้าอี้ปลัดคลัง

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 12:46 น.
เด้ง"อารีพงศ์"พ้นเก้าอี้ปลัดคลัง
ครม.มีมติย้าย "อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม" จากปลัดกระทรวงการคลังไปนั่ง เลขาฯ ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ย้าย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  โดยครม.ยังไม่มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังแทน รวมทั้งยังไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้มีรายงาน นายอารีพงศ์ รู้ตัวแล้วว่าจะถูกย้ายไปเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. โดยมีการเก็บ ของบางส่วนบ้างแล้ว ขณะที่สาเหตุที่ต้องโอนย้ายนาย อารีพงศ์ออกไป เพราะรัฐบาลไม่ไว้วางใจในการทำงาน ประกอบกับในระยะที่ผ่านมามีข้อมูลสำคัญด้านเศรษฐกิจหลุดออกไปถึงฝ่ายค้านตลอดเวลา และเชื่อว่านายอารีพงศ์มีความใกล้ชิดกับพรรคฝ่ายค้าน