ครม.ไฟเขียว"อำพน"นั่งปธ.บอร์ดธปท.

วันที่ 20 ส.ค. 2556 เวลา 12:23 น.
มติครม. รับรอง "อำพน กิตติอำพน" นั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้การรับรองการแต่งตั้งนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)แทนนายวีรพงษ์ รามางกูร ที่พ้นจากหน้าที่ไปหลังจากครบเกษียณอายุ 70 ปี ตามข้อบังคับของ พ.ร.บ.ธปท