เลือก"อำพน"นั่งประธานแบงก์ชาติ

วันที่ 06 ส.ค. 2556 เวลา 20:44 น.
เลือก"อำพน"นั่งประธานแบงก์ชาติ
ตามคาด!คณะกรรมการสรรหาฯ เคาะเลือก "ดร.กบ-อำพน กิตติอำพน" ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ธปท.คนใหม่ แทน "ดร.โกร่ง"

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2556 คณะกรรมการสรรหาประธานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มี นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้เชิญคณะกรรมการฯ ทั้ง 7 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ธปท. แทนนายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานบอร์ด ธปท. คนเดิมที่หมดวาระลงเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี

แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ธปท. แทนนายวีรพงษ์ โดยมีคะแนนสูงเป็นอันดับ1 แต่คะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ เนื่องการกรรมการอีกหลายคนลงคะแนนให้ ม.ร.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ขณะที่ปัจจุบัน นายอำพนดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย และกรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ด้วย

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ธปท. จากรายชื่อบุคคลที่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอ 1 รายชื่อ และจากรายชื่อที่ ธปท.เป็นผู้เสนอ 2 รายชื่อ ซึ่งรายงานข่าวระบุว่า ปลัดกระทรวงการคลัง เสนอ นายอำพน กิตติอำพน ในขณะที่ฝั่ง ธปท. เสนอชื่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตผู้ว่าการ ธปท. พร้อมเสนอชื่อ นายณรค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้คณะกรรมการจัดสรรหาฯ พิจารณา

สำหรับคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ได้แก่ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมการฯ นายพรชัย นุชสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนางพรทิพย์ จาละ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นคณะกรรมการสรรหา