อนุมัติกองทุน CPNRF เพิ่มทุน

วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 18:29 น.
อนุมัติกองทุน CPNRF เพิ่มทุน
ผู้ถือหน่วยไฟเขียวเพิ่มทุน กองทุน CPNRF ดึงเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เข้ากองทุน

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดการกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน CPNRF มีมติอนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมจำนวนไม่เกิน 1.26 หมื่นล้านบาท จากเงินทุนของกองทุนรวมเดิมจำนวน 1.57 หมื่นล้านบาท เป็นเงินทุนใหม่ไม่เกิน 2.83 หมื่นล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 800 ล้านหน่วย เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก

ทั้งนี้ กองทุนรวม CPNRF จะพิจารณาลงทุนโดยการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคารและอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 อาคาร รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที่กองทุนรวมจะลงทุน) การเช่า และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้าอาคารอเนกประสงค์ ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ถือหุ้นอยู่ 99.99%

นางโชติกา กล่าวว่า โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีซึ่งตั้งอยู่บนย่านชุมชนและธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงานที่ดี คือมีอัตราการเช่าพื้นที่ในระดับที่สูงและมีการเติบโตของค่าเช่าในระดับที่ดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังมีผู้เช่าหลากหลายทำให้เป็นศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

“กองทุน CPNRF สนใจลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีโอกาสในการเติบโตสูง และคาดว่าการเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวดังกล่าวน่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ในระยะยาว” นางโชติกา กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ราคาหน่วยลงทุน CPNRF ปิดตลาดที่ 18.20 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ 1.09% มูลค่าการซื้อขาย 14.19 ล้านบาท พร้อมกันนี้ กองทุน CPNRF ประกาศจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2556 ในอัตรา 0.3167 บาท/หน่วย โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 26 ก.ค.