รีดเงินจ่ายลูกหนี้สัมพันธ์ประกันภัยกว่า 1,300 ล้าน

วันที่ 20 เม.ย. 2553 เวลา 18:59 น.
คปภ.เผยหนี้ลูกค้าสัมพันธ์ประกันภัยมีกว่า 1,300 ล้านบาท ยืนยันจ่ายได้ครบ

นายวีรวุธ งามจิตวิริยะ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทสัมพันธ์ประกันภัยล้มละลาย และพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย.53 โดยบริษัทมีหนี้สินจำนวน 2,559 ล้านบาท และมีทรัพย์สิน 290 ล้านบาท

“เจ้าหนี้รวมถึงผู้เอาประกันภัยต้องยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อยื่นคำขอชำระหนี้ ภายใน 60 วัน โดยเจ้าหนี้ทุกรายและผู้เอาประกันภัยทุกรายจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมดเฉลี่ยจากทรัพย์สินที่มีอยู่ แต่กรณีผู้เอาประกันภัยหากรับชำระคืนหนี้ไม่ครบทางกองทุนประกันวินาศภัยพร้อมที่จะชำระหนี้ส่วนที่ขาดเพิ่มให้” นายวีรวุธ กล่าว

นายวีรวุธ เปิดเผยว่า เจ้าหนี้ทุกประเภทที่ยื่นรับคำขอชำระบัญชีมีทั้งหมดประมาณ 1.4 หมื่นราย เป็นมูลหนี้ทั้งสิ้น 2,559 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แยกเฉพาะเจ้าหนี้ที่เป็นผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัยที่เป็นคู่กรณีมีจำนวน 1.28 หมื่นราย เป็นมูลหนี้ทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท

“ตามกระบวนการชำระบัญชีกว่าจะเสร็จสิ้นต้องใช้เวลา 6-7 ปี เช่นบริษัทรัตนโกสินทร์ประกันภัย ใช้เวลา 10 ปีถึงจะทำการคืนหนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยได้ เมื่อถึงวันนั้นเชื่อว่าจะสามารถมีเงินเพียงพอในการชำระหนี้ให้กับผู้เอาประกันได้” นายวีรวุธ กล่าว

นายวีรวุธ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทุนประกันวินาศภัยมีเงินกองทุน 211 ล้านบาท และในปี 2553 จะมีรายได้เข้ามาอีกประมาณ 170 ล้านบาท กว่าจะทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นก็มีเงินเพียงพอจะชำระหนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดูแลผู้เอาประกันภัย ทางคปภ.ได้ขอแก้ไขกฎหมายให้กองทุนฯสามารถชำระหนี้ให้ผู้เอาประกันภัยได้เร็วขึ้น ไม่ต้องรอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชำระบัญชีจนเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่ง ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2552 นับตั้งแต่สั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2550 โดยให้เวลาแก้ไขปัญหาเงินกองทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน แต่บริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้