เปิดงบค่าที่ปรึกษารถไฟ1.6หมื่นล.

วันที่ 02 พ.ค. 2556 เวลา 11:30 น.
เปิดงบค่าที่ปรึกษารถไฟ1.6หมื่นล.
เปิดงบประมาณจ้างที่ปรึกษาสร้างรถไฟเร็วสูง-รางคู่ในพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล

ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ หรือ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ งบในส่วนที่ปรึกษา ซึ่งรวมแล้วสูงถึง 6 หมื่นล้านบาท และยังมีข่าวสะพัดเรื่องค่าต๋งที่สูงถึง 50%

หากส่องดูรายละเอียดจะพบว่าโครงการที่มีค่าที่ปรึกษาค่อนข้างสูงจะกระจุกตัวอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 1,042,376.74 ล้านบาท

โดยเฉพาะ ในส่วน 2.2 แผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค 994,430.90 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถไฟความเร็วสูง ได้แก่

•รถไฟความเร็วสูง กทม.-เชียงใหม่ วงเงิน 387,721 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 7,000 ล้านบาท

•รถไฟความเร็วสูง กทม.-หนองคาย วงเงิน 170,450 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 3,000 ล้านบาท

•รถไฟความเร็วสูง กทม.-ปาดังเบซาร์ วงเงิน 124,327.9 ล้านบาทค่าที่ปรึกษา 2,500 ล้านบาท

•รถไฟเชื่อม สุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา-ระยอง วงเงิน 100,631 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 1,800 ล้านบาท

•รถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงิน 77,275 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 1,771 ล้านบาท

•รถไฟรางคู่ บ้านไผ่-นครพนม วงเงิน 42,106 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 743 ล้านบาท