เอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้พาณิชนาวี

วันที่ 09 เม.ย. 2556 เวลา 18:15 น.
เอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้พาณิชนาวี
เอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้พาณิชยนาวีให้แก่เรือ MTR-2 ในกลุ่ม บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ สนับสนุนการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งภายใต้ธงไทย

นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ ธสน. (เอ็กซิมแบงก์) และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ซ่อมแซมและตรวจสภาพเรือตามกำหนดระยะเวลา ทุกๆ 5 ปี (Special Periodic Surveys) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือขุดเจาะน้ำมัน MTR-2 (Tender Rig) ให้พร้อมรองรับงานในอนาคต ณ อาคารอรกานต์ ชิดลม เมื่อเร็วๆ นี้

เอ็กซิมแบงก์ ให้สินเชื่อพาณิชยนาวีแก่กลุ่ม บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นในศักยภาพของ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ในกลุ่ม บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) โดยเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลและงานขุดเจาะแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง มีฐานลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชั้นนำระดับโลก เช่น Chevron การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เพื่อซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเรือขุดเจาะ MTR-2 ซึ่งมีความสามารถในการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจนถึงความลึกสูงสุดที่ 5,943 เมตร จะทำให้บริษัทมีความพร้อมและสามารถรองรับสัญญาระยะยาวได้ต่อไปในอนาคต ในขณะที่ความต้องการเรือประเภทนี้มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันมีจำนวนเพียง 47 ลำทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้