20สถาบันแห่ซื้อกองBTSฟันกำไร2หมื่นล.

  • วันที่ 20 มี.ค. 2556 เวลา 14:05 น.

20สถาบันแห่ซื้อกองBTSฟันกำไร2หมื่นล.

สถาบันแห่จอง BTSGIF แล้ว 60% “บีทีเอส” โกยกำไร 2 หมื่นล้าน เงินปันผลพิเศษรอหน่อย

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ภัทร ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอส โกรท (BTSGIF) เปิดเผยว่า นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศจำนวน 20 แห่ง ได้จองซื้อกองทุนในราคาเสนอขายสูงสุดที่ 10.80 บาทต่อหน่วย จำนวน 2,333 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินรวม 2.52 หมื่นล้านบาท จากจำนวนเสนอขาย 5,788 ล้านหน่วย

“ตอนนี้หน่วยลงทุนประมาณ 60% ที่เสนอขายให้นักลงทุนทั่วไปถูกจองซื้อแล้ว ตอนนี้เหลือขายนักลงทุนทั่วไป 771 ล้านหน่วย และที่เหลือ 754 ล้านหน่วย จะเสนอขายสถาบันทั่วโลกและจะสำรวจความต้องการนักลงทุน เพื่อกำหนดราคาขายในวันที่ 5 เม.ย.นี้ และประกาศผลจองซื้อ 6 เม.ย.” นายอนุวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนกำหนดราคาขายในช่วง 10.40-10.80 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขาย 66.25 หมื่นล้านบาท เปิดขายตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2556 จองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หน่วย โดยกองทุนนำเงินไปลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว 23.5 กิโลเมตร และมีการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 10.9% ต่อปี ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา

สำหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ซึ่งบริหารกองทุนคาดว่าประมาณการเงินจ่ายคืนในปีแรกอยู่ที่ 5.86% แบ่งเป็นเงินปันผลต่อหน่วย 5.25.4% และทยอยคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน 0.6% โดยบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผล 10 ปี

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ให้กองทุนประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะลงทุนในกองทุนนี้ 22.1 หมื่นล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ดอกเบี้ย 9,000 ล้านบาท ที่เหลือ 3 หมื่นล้านบาท จะนำไปลงทุนโครงการใหม่ ส่วนทั้งโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากหมอชิตไปสะพานใหม่ และจากแบริ่งไปสมุทรปราการ สายสีชมพู จากแครายไปมีนบุรี และรถไฟฟ้าขนาดเบาจากบางนาไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้ผู้ถือหุ้น BTS หรือไม่ยังไม่สามารถระบุได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ